Göm menyn

Brandskyddsutbildning - steg 1

Brandskyddsutbildning - steg 1 tar avstamp i hemmets brandskydd och överför denna kunskap till en medvetenhet om säkerhet och risker i arbetsmiljön. Utbildningen består av både praktiska och teoretiska moment och tar ca 2 timmar i anspråk. Utbildningen genomförs i största möjliga mån ”på plats” på våra olika Campus.

Utbildningen genomförs vanligtvis av brandskyddsföretaget Presto (från vt 2017).

 

Målgrupp
Alla anställda vid LiU

 

Innehåll

Brandteori, risker med brand och brandens skadeverkningar
Brandsäkerhet i hemmet och på LiU (vilken släckutrustning finns, vilka regler gäller osv)
Att förebygga olyckor (hur man ska göra för att inte orsaka olyckor)
Säkert agerande vid brand (utrymning, larmning och brandsläckning med både brandfilt och handbrandsläckare)

 

Tid
2-3 timmar (se respective tillfälle)

 

Antal personer per utbildningstillfälle
Max 20 (Vid få anmälda kan tillfället ställas in.)

 

Ta med er
Kläder efter väder eftersom praktiska moment genomförs utomhus

 

Anmälan
Anmäl dig/er på de förbokade utbildnignstillfällena via "Anmälan" i vänsterspalten.

Om du vill ha ett eget tillfälle för din arbetsgrupp lägger du in en beställning via inköpssystemet. Produkten "Brandskyddsprodukter - allmän" finns under rubriken "Brandskydd".

 

Vid frågor - kontakta LiUs brandskyddskoordinator se kontaktuppgifter till höger.

 

Välkomna!

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Simon Beckeman
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ vakant

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Simon Beckeman
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-18