Göm menyn

Du behöver logga in för att få se informationen som skulle visats här

 

Vägledning

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en information som underlättar för dem som skall göra riskbedömningar, anmäla eller söka tillstånd för biologiska agens och/eller GMM.

Kontaktuppgifter

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet BKV
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se

Biosäkerhetskommittén LiU/RÖ
Marie Larsson, professor, ordförande
010-103 10 55
marie.larsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15