Göm menyn

Hantering av kroppsvätskor och human vävnad med avseende på covid-19

På grund av att det råder allmän smittspridning av covid-19 finns en risk att det nya coronaviruset SARS-CoV-2 finns i kroppsvätskor och vävnader från människa. LiU har därför tagit fram riktlinjer för hantering av kroppsvätskor och human vävnad med avseende på covid-19, se länk här.

VÄGLEDNING

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande laboratoriehantering av patientprover med misstanke om covid-19 finns här

Arbetsmiljöverkets information om coronaviruset, länk här.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet IKE
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-10