Göm menyn

Smittförande avfall och avfall innehållande GMM

Avfallshanteringen beskrivs i Laboratoriesäkerhetshandboken, under Laboratorieavfall och respektive avsnitt i vänstermenyn. Det finns också framtaget en rutin för borttransport av avfall som smittförande och/eller innehåller GMM på campus US.

Vid tveksamheter eller frågor angående hantering av smittförande/GMM-innehållande avfall kontakta koordinator biosäkerhet Charlotte Immerstrand.

 

 

Vägledning

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en information som underlättar för dem som skall göra riskbedömningar, anmäla eller söka tillstånd för biologiska agens och/eller GMM.

Kontaktuppgifter

Charlotte Immerstrand, koordinator biosäkerhet LiU
013-28 58 16
charlotte.immerstrand@liu.se

Mats Söderström, koordinator biosäkerhet BKV
013-28 68 70
mats.g.soderstrom@liu.se

Biosäkerhetskommittén LiU/RÖ
Marie Larsson, professor, ordförande
010-103 10 55
marie.larsson@liu.se

 

 


Sidansvarig: charlotte.immerstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15