Göm menyn

Avfallsinformation

Linköpings universitet

Information om avfall från laboratorieverksamheten på LiU finns samlat under avsnitten till vänster.

Specifik information om vissa avfallsslag (t ex radioaktivt avfall) kan finnas under respektive ämnessida i Laboratoriesäkerhetshandboken.

 

Region Östergötland (fd Landstinget i Östergötland)

Anvisningar för hantering av avfall och farligt avfall för medarbetare inom Region Östergötland återfinns på Region Östergötlands intranät. Läs också mer om Avfall via FM-portalen.

 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.

 

Rutiner, Vägledningar

Sammanfattning av rutiner för hantering av laboratorieavfall vid LiU

Hantering av vanligt flytande kemikalieavfall - Exempellista

 

Information om avfall från icke-laborativ verksamhet och källsortering vid LiU

 

Anvisningar för hantering av avfall och farligt avfall inom RÖ och vid campus US via Vårdgivarwebb

 

Kontakter -LIu, för avfall från icke-laborativ verksamhet och källsortering

 

KONTAKTVÄGAR - REGION ÖSTERGÖTLAND, CAMPUS US

 • Inre logistik (fd vaktmästeriet) på US på telefon 010-103 60 00 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

  webbanmälan via Vårdgivarwebb för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress till den sk FM-portalen är 
  https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/

  webbanmälan för RÖ:s medarbetare via: stodservice.lio.se

   

Lisa Nilsson
Säkerhets- och Miljöcontroller, Region Östergötland
010-103 80 29


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-12