Göm menyn

Skärande och stickande avfall

Campus US

 • Metalliskt – allt metalliskt (exempelvis kanyler, skalpeller, suturnålar) oavsett vad det har varit i kontakt med.

  • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).

 •  
  Icke-metalliska föremål som har varit i kontakt med smittförande och potentiellt smittförande material. Exempel på föremål: objekts- och täckglas, pasteurpipetter av glas, skärande eller stickande verktyg av plast som varit i kontakt med rena smittämnen, blod  och andra kroppsvätskor, vävnader eller annat material från människa eller djur.

  • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats i miljörummet.

  • Hämtning i miljörum ska beställas, det görs digitalt via webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US (sk HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service, se länk i höger kolumnen under kontakatvägar Region Östergötland, campus US. 
 • Övriga ickemetalliska föremål som ej varit i kontakt med smittförande eller potentiellt smittförande material. Exempel på föremål: pasteurpipetter av glas, objekts- och täckglas, kiselkarbid. Ska läggas i:

  • plastdunk/plastflaska som när den är fylld sorteras till brännbart, eller

  • säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats i miljörummet.

  • Kärlen ställs på avsedd plats i miljörummet. För rutin kring hämtning se punkten ovan. 
    

Campus Valla och Norrköping

 • Metalliskt – allt metalliskt (exempelvis kanyler, skalpeller, suturnålar) oavsett vad det har varit i kontakt med.

  • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).

 • Icke-metalliska föremål som har varit i kontakt med smittförande och potentiellt smittförande material. Exempel på föremål: objekts- och täckglas, pasteurpipetter av glas, skärande eller stickande verktyg av plast som varit i kontakt med rena smittämnen, blod och andra kroppsvätskor, vävnader eller annat material från människa eller djur.

  • Ska läggas i säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).

 • Övriga ickemetalliska föremål som ej varit i kontakt med smittförande eller potentiellt smittförande material. Exempel på föremål: pasteurpipetter av glas, objekts- och täckglas, kiselkarbid. Ska läggas i:

  • plastdunk/plastflaska som när den är fylld sorteras till brännbart, eller

  • säkerhetsbehållare avsedda för smittförande avfall och märkt med ”skärande och stickande avfall” och UN 3291. Lämna det uppmärkta avfallet på avsedd plats (ofta där farligt avfall förvaras).

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-17