Göm menyn

Biologiskt avfall - vävnad från människa

Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa som kan vara etiskt stötande, t ex:

 • Vävnader eller organ.
 • Identifierbara kroppsdelar.
 • Kasserade anatomiska preparat.

Hit räknas till exempel inte avfall som naglar, hår och moderkakor.

Denna typ av avfall omfattas av krav i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall. 

 

Campus Valla och campus Norrköping

 1. Biologiskt avfall ska samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast i biologiskt avfall, ej annat avfall som t ex handskar.
 2. Märk lådan med ifylld gul-svart etikett för "Biologiskt avfall". Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 3. Biologiskt avfall kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn ska biologiskt avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn ska det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av biologiskt avfall på samma sätt som farligt avfall.

Avfallskärl och etiketter

Svart plastlåda med tillhörande lock finns att köpa via LiU:s inköpssystem (se information om avtal mm i "Avfallsbehållare - labb, verkstäder" i menyn till vänster.

 

Campus US

 1. Biologiskt avfall ska samlas upp i svart plastlåda (30 liter) med tillhörande lock. Om avfallet består av mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Lägg endast i biologiskt avfall, ej annat avfall som t ex handskar.
 2. Märk lådan med ifylld gul-svart etikett för "Biologiskt avfall". Lådorna måste märkas innan de placeras i frys eftersom det kan vara svårt att få etiketten att fästa annars.
 3. Biologiskt avfall kan förvaras upp till ett dygn i rumstemperatur. Vid förvaring i upp till 5 dygn ska biologiskt avfall förvaras vid högst + 8°C. Om avfallet behöver förvaras mer än 5 dygn ska det frysas och får då förvars i maximalt 1 år innan borttransport.
 4. Beställ hämtning av biologiskt avfall från vaktmästeri/inre logistik digitlat via webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US (sk HLS system). För medarbetare vid LiU nås tjänsten via Kundtjänst för stöd och service, se länk i höger kolumnen under kontkatvägar Region Östergötland, campus US. 

Avfallskärl och etiketter

Svart plastlåda med tillhörande lock finns att köpa via LiU:s inköpssystem (se information om avtal mm i "Avfallsbehållare - labb, verkstäder" i menyn till vänster. eller via Region Östergötland inköpssystem ( orderuc@regionostergotland.se), en sammanställning över de avfallskärl som finns via RÖ finns i högerspalten. 

 

För annat biologiskt avfall från människa gäller:

 • Mindre mängder provrör med kroppsvätskor från människa eller tömda blodpåsar mm från personer utan konstaterad smitta kan hanteras som brännbart laboratorieavfall.
 • Stora mängder kroppsvätskor från människa ska hanteras som smittförande avfall, och även material från person med konstaterad eller misstänkt smitta ska hanteras enligt instruktioner för Smittförande avfall! 
 • Vävnader med stora mängder kemikalier t ex vävnader i formalin/formaldehydlösning hanteras som kemikalieavfall.  

 

 

 

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12