Göm menyn

Behållare och kärl för avfall från laboratorier och liknande verksamhet

Olika sorters avfall från laboratorier och liknande verksamhet kräver olika typer av behållare och kärl, ofta finns lagkrav som styr vilka materail behållare ska vara tillverakde av, hur de ska förslutas och märkas osv. Därför ska de typer av kärl som beskrivs nedan användas inom LiU och Region Östergötland.  

Beställa, köpa avfallskärl

Verksamhet inom LiU köper avfallskärl via inköpssystemet Raindance, med beställningssättet ”Varukorg” och produktgruppen ”Avfallskärl till labb”. Andra typer av behållare för avfall som  plastade säckar, glasflaskor eller produkter som absorptionsmaterial mm köps vid LiU också via inköpssystemet men på genom de produktgrupper som beskrivs nedan. Inköpssystemet Raindance nås via Liunet (LiU:s intranät för medarbetare).

Verksamhet inom Region Östergötland kan hitta information om avfallstyper och avfallskärl mm via Vårdgivarwebb (för länk, se menyn till höger).

 

Allmänt laboratorieavfall (brännbart avfall, restavfall)

Innebär avfall som inte innehåller något som är farligt och där det inte ställs krav ställs på särskilda avfallsbehållare, vilket innebär att avfallet kan hanteras som brännbart avfall (se Laboratorieavfall för mer inforamation).

Allmänt laboratorieavfall kan förpackas i:

 • Plastade papperssäckar (sk Papperssäck för våtavfall). Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Hygien- och städprodukter.
 • Avfallskartonger med plastsäck, finns i flera storlekar (15-98 liter). Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger
 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock (bra t ex om avfallet är blött), 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast

Inom Region Östergötland: se information om restavfall på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).

 

Smittförande avfall och GMM-avfall

Smittförande och GMM-avfall som ska sändas iväg för destruktion ska packas i plastlåda/tunna eller kartong.

Gul plastlåda/tunna

 • Plastlådor/plast tunnor i gul plast med lock och med märkning smittförande avfall, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2. Avfallsbehållare av plast. Notera att lock köps separat, med eller utan inkastöppning (enkel- eller dubbellock).
 • Om märkning för smittförande avfall UN 3291 ej är förtryckt på lådan, komplettera med gulsvart etikett Smittförande avfall, finns vid LiU som fritextartikel (artikelnummer 73-20152) i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.  

Kartong

 • Kartong smittförande avfall/GMM 22 liter gul med gul plastsäck. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger.
 • Kartongen ska förses med etikett för Smittförande avfall, finns vid LiU som fritextartikel (artikelnummer 73-20152) i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.  

Svart plastlåda/tunna

(kan användas om gula plastlådor/tunnor inte finns att beställa):

 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.
 • Svart plastlåda ska förses med etikett Smittförande avfall, finns vid LiU som fritextartikel (artikelnummer 73-20152) i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast). Notera att lock köps separat.

Mer information om smittförande avfall och GMM avfall finns i respektive avsnitt till vänster.

Behållare för smittförande avfall som är skärande eller stickande (tex kanyler, skalpeller, objektsglas) se Skärande och stickande avfall nedan.

Inom Region Östergötland: se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).
 

Skärande och stickande avfall

Skärande och stickande avfall ska förpackas i:

 • Behållare för skärande och stickande avfall (kanylburk) i gul plast med lock och med märkning smittförande avfall, 0.6, 1.5 och 5 liter. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.

Utförligare beskrivning, samt anvisningar för hantering av, skärande och stickande avfall (inklusive packning och märkning) finns i avsnittet om denna avfallstyp till vänster.

Inom Region Östergötland: se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).

 

Biologiskt avfall - vävnad från människa

Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa som kan vara etiskt stötande, t ex vävnader, organ, kasserade anatomiska preparat. Biologiskt avfall kan förpackas i:

 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.

Innan lådor med biologiskt avfall lämnar labbet/avdelningen måste märkning/etikett för ”Biologiskt avfall” fyllas i med namn, telefonnummer, avdelning och locket förslutas. Gul-svart etikett ”Biologiskt avfall” finns vid LiU via upphandlad leverantör (art nr 73-3105153) men behöver beställas som fritextartikel från leverantören.

Inom Region Östergötland: se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).
 

Biologiskt avfall - vävnad från djur (ABP, dissektion)

Material som kommer från djur kallas för animaliska biprodukter (ABP) och definieras som ”material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter”. För detta avfall finns en rad krav kring märkning och dokumentation.  Annat material från djur uppfyller i stället kriterierna för sk dissektionsavfall. Biologiskt avfall från djur kan förpackas i:

 • Plastlådor/plast tunnor i svart plast med lock, 30 liter eller 60 liter. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, grupp 2 Avfallsbehållare av plast.

Innan lådor med biologiskt avfall lämnar labbet/avdelningen måste etikett för ”ABP” eller ”Dissektionsavfall” fyllas i och fästas på lådan och locket förslutas. Utförligare beskrivning kring hantering av denan typ av avfall  samt fil med utskrivningsbara etiketter finns i avsnittet om denna avfallstyp till vänster.

Inom Region Östergötland: se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).

 

Farligt avfall, kemikalieavfall mm 

Några exempel på farligt avfall är kemikalieavfall, lösningsmedel, färg, sprayburkar mm. Kring dessa avfallstyper finns många krav att följa, se rutinerna som gäller LiU:s verksamheter under avsnittet Farligt avfall. 

Inom Region Östergötland: se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).

 

Behållare för flytande farligt avfall, t ex kemiska produkter

Flytande avfall kan förpackas i:

 • Plastflaska 1 liter med kork, UN godkänd. Finns vid LiU på avtal Avfallskärl till lab, Grupp: 3 avfallsdunkar/flaskor
 • Plastdunkar i flera storlekar med kork, både UN godkända och vanliga dunkar. Finns vid LiU på  Avfallskärl till lab, Grupp: 3 avfallsdunkar/flaskor
 • Glasflaskor av mörkt glas (Finns vid LiU på avtal Laboratorieprodukter)
  Vissa avfallsslag kan kräva mörka glasflaskor (t ex peroxidbildande ämnen). (söktips: flaska eller ”amber bottle glass) 

Kemikalieavfall räknas oftast som både farligt avfall och farligt gods. När avfallet ska skickas iväg krävs en dunk eller flaska som är UN godkänd (märkt med beteckningen ”un”, tillverkningsår och månad, behållare måste användas inom fem (5) år från tillverkning). Alternativt förpackas flaskor eller dunkar med kemikalieavfall i sk Farligt avfall kartong (SAKAB kartong), se nedan.  

Flytande farligt avfall måste packas tillsammans med absorptionsmaterial (se nedan).
 

Behållare, kartong för farligt avfall

Särskilda kartonger som uppfyller förpackningsgrupp I ska användas. Dessa sk farligt avfall kartonger (SAKAB kartong, miljökartong) och tillhörande plastsäck måste förslutas med särskild korsarmerad tejp, detta för att uppfylla farligt godslagstiftningens krav. 

 • Farligt avfall kartonger (SAKAB-kartong) 38 liter med tillhörande svart plastsäck. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger
 • Korsarmerad tejp att försluta Farligt avfall kartonger. Finns vid LiU i inköpssystemet under produktgruppen Avfallskärl till lab, grupp 1 avfallskartonger

Inom Region Östergötland: se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).

 

Absorptionsmaterial

När kemiskt avfall ska packas krävs absorptionsmaterial. Välj helst ett inert absorptionsmaterial som Vermiculit. Andra typer av absorptionsmaterial ställer krav på att säkerställa att det fungerar för just den kemiska produkt/avfall som ska packas.

Vermiculit: Finns vid LiU på avtal Laboratoriekemikalier

Inom Region Östergötland: se information om avfall och kärl på Vårdgivarwebb (för länk, se kolumnen till höger).

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12