Göm menyn

Avfall innehållande GMM 

Allt material som innehåller eller har varit i kontakt med genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) ska dekontamineras innan det diskas, återanvänds eller slängs.

Dekontamineringen ska ske så nära källan som möjligt med en validerad metod, tex autoklavering eller med ett kemiskt desinfektionsmedel. I GMM R-verksamhet ska dekontamineringen som regel ske innan avfallet lämnar det egna laboratoriet. Avfallshanteringen ska godkännas av Arbetsmiljöverket i samband med anmälan eller tillståndsansökan.

Hantering vid Campus Valla och Norrköping

Gemensam hantering av GMM-avfall saknas, avfallet ska därför avdödas på respektive enhet. När avfallet är avdödat kan det som regel slängas i det brännbara avfallet alternativt hällas ut i vask (förutsatt att det inte finns inte finns andra risker med avfallet).

Hantering vid Campus US

Vid borttransport av GMM-avfall packas och märks avfallet på samma sätt som smittförande avfall UN 3291, se avsnitt "Smittförande avfall".

 

sammanfattningar

 

Kontaktvägar - LiU

 

KONTAKTVÄGAR - Region ÖstergötlanD, campus US

 • Beställa hämtning av olika avfallstyper
  Webbeställning via Vårdgivarwebb, webbanmälan städ och logisitik-tjänster på US för LiU:s medarbetare (fullständig länkadress: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/kundtjanst/Kundtjanst-extern/ )
  Skriv in liu i sökfältsrutan och välj sedan ”Linköpings Universitet (LiU) (extern) i rullistan. Klicka sedan på logga in och välj tjänst att beställa. 

 • Alternativt kundtjänst för Stöd och service som nås via:
  telefon: 010-103 60 00

   

 • Håkan Petterson - Strålskyddsexpert
  Kontorstid: tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752)
 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12