Göm menyn

Kontaktpersoner vid tillbud eller arbetsskada

Vid tillbud eller arbetsskada

Kontakta HR-konsult för att göra en anmälan:

Helena Jonsson
Telefon: 013-28 6689
E-post: helena.jonsson@liu.se

Anette Wiklund
Telefon: 013-28 68 41
E-post: anette.wiklund@liu.se

Samt kontakta någon av följande fackligt utsedda arbetsmiljöombud (AMO). Om lokalt arbetsmiljöombud saknas, kontakta det centrala arbetsmiljöombudet för Campus US:

Hus 511-001 plan 10 och 12:
Humlan Svensson
Telefon: 013-28 46 15
E-post: humlan.svensson@liu.se

KEF:
Josefine Bostner
Telefon: 010-103 20 08
E-post: josefine.bostner@liu.se

Lab 1, Med mikro:
Elisabet Hollén
Telefon: 010-103 85 87
E-post: elisabet.hollen@liu.se

Centralt abetsmiljöombud, CAMO, Campus US
Veronika Brodin
Telefon: 013-28 67 25
E-post: veronika.brodin@liu.se

 


 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-24