Göm menyn

Kemikaliehantering

Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet hanterar ett mycket stort antal olika kemikalier och kemiska produkter varav en del även i stor mängd. Forskning och undervisning bedrivs i ett nära samarbete vid Campus US där lokaler delas av båda organisationerna och personal i många fall har en delad anställning. Organisationerna har samarbetet i kemikaliefrågor sedan 2002 då upphandlingen av ett gemensamt webbaserat kemikaliehanteringssystem inleddes.

Hanteringen av kemikalier och kemiska produkter regleras i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen samt i föreskrifter från Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket och Arbetsmiljöverket. LiU och LiÖ måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs. Brister i hanteringen kan leda till skador på miljön samt utgöra ett potentiellt hot mot arbetsmiljön.

 

Rutin för hantering av avfall

För att minska riskerna i samband med omhändertagande av kemikalieavfall har BKV sett över rutinen för hantering av avfall. Kemikalieavfallet lagras och packas som tidigare i BKVs kemikalieavfallsrum, men rummet är nu låst för alla utom de som ansvarar för att hantera avfallet. De verksamheter som önskar att skicka iväg kemikalieavfall ombeds därför att märka upp kemikalierna och kontakta ansvariga (för instruktion och kontaktuppgifter, se rutin).

 

Routine for waste handling

In order to minimize the risks during the  disposal of chemical waste, the routine for waste handling has been updated. The chemical waste is stored and packed in the BKV- waste room by appointed personnel. The  access to the room will be  restricted only to those responsible for waste packaging and disposal. If you have chemical waste that needs to be disposed, see the routine for further instructions and contact information.

 

BKVs hantering av narkotikaklassade preparat

Läs rutinerna på svenska (pdf)

Läs rutinerna på engelska (Read the routines in english) (pdf)

 

kontakt (Kemikalier och brandfarlig vara)

Camilla Skoglund
LÄFO, Hus 420, Plan 08

camilla.skoglund@liu.se

 

relaterat


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-11