Göm menyn

Kemikaliehantering

Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet hanterar ett mycket stort antal olika kemikalier och kemiska produkter varav en del även i stor mängd. Forskning och undervisning bedrivs i ett nära samarbete vid Campus US där lokaler delas av båda organisationerna och personal i många fall har en delad anställning. Organisationerna har samarbetet i kemikaliefrågor sedan 2002 då upphandlingen av ett gemensamt webbaserat kemikaliehanteringssystem inleddes.

Hanteringen av kemikalier och kemiska produkter regleras i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen samt i föreskrifter från Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket och Arbetsmiljöverket. LiU och LiÖ måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs. Brister i hanteringen kan leda till skador på miljön samt utgöra ett potentiellt hot mot arbetsmiljön.

 

Kemikalieanvändningen i siffror juni 2013

LiU 6927 st olika kemiska produkter, 6,3 ton, 878 m3 och 816 kit
LiÖ 2597 st olika kemiska produkter, 5,1 ton, 112 m3 och 2683 kit

 

IKEs hantering av narkotikaklassade preparat

Läs rutinerna på svenska (pdf)

Läs rutinerna på engelska (Read the routines in english) (pdf)

 

kontakt

Maria Tärnberg, kemikalie- och brandfarlig vara koordinator
E-post: maria.tarnberg@liu.se

AIR, pl 10

 

relaterat


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-17