Göm menyn

Arbetsuppgifter som brandombud

 • Informera på arbetsplatsen om
  • informera nyanställda och studenter om brandrutiner och utrymningsvägar
  • brandrelaterade frågor
  • brandskyddsutbildningar
 • Göra brandchecker i app 4 ggr per år
 • Genomföra praktiskt och teoretisk brandövning med kollegor (i samråd med BKVs samordnande brandombud
 • och avdelningschef). Detta innebär tex att göra ngt av följande på arbetsplatsträffar: gå utrymningsvägar, visa film, genomföra brandspel, stämma av på APT så alla känner till hur larmet låter/var uppsamlingsplats är/kan släcka eld med befintlig släckutrustning)

Hjälpmedel för brandombud:

 

 • Gå brandutbildningskurser
  • LiU (länk)
  • Region Östergötland

Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-08