Göm menyn

Arbetsmiljö

Kontorsarbete

LiU:s långsiktiga mål för arbetsmiljöarbetet är att LiU skall vara en attraktiv, utvecklande och trygg arbets- och studieplats för anställda och studenter. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och i samverkan med medarbetare. Som ett led i detta ska arbetsmiljön löpande undersökas i form av t.ex arbetsmiljöronder, medarbetarundersökningar, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Detta ska mynna ut i framtagande av fleråriga handlingsplaner gällande arbetsmiljö. Dessa handlingsplaner revideras årligen utifrån genomförda åtgärder, men också löpande utifrån verksamhetens förutsättningar. Inför omfattande omorganisationer på LiU i januari 2020, förlängdes perioden för 2017 års arbetsmiljöhandlingsplaner tills vidare. Detta innebär att inga nya handlingsplaner har beslutats för 2020.

Här kan du läsa uppföljningen av handlingsplanen för Arbetsmiljö och Lika villkor - 2017-00768-5(pdf)

Read the Action plan for Occupational Health and Safety 2016-2017 here (pdf)

 

kontakt

Veronika Brodin, centralt arbetsmiljöombud
Telefon: 013-28 67 25
E-post: veronika.brodin@liu.se
 

arbetsmiljöombud

Lab 1, Med mikro:

Elisabet Hollén
Telefon: 010-103 85 87
E-post: elisabet.hollen@liu.se

Cellbiologen:
Josefine Sandström
Telefon: 010-103 20 08
E-post: josefine.sandstrom@liu.se

KEF:

Malgorzata Smolinska Konefal

Telefon: 010-103 22 41

E-post: malgorzata.smolinska@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-22