Göm menyn

Arbetsmiljö

Kontorsarbete

LiU:s långsiktiga mål för arbetsmiljöarbetet är att LiU skall vara en attraktiv, utvecklande och trygg arbets- och studieplats för anställda och studenter. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och i samverkan med medarbetare. Som ett led i detta ska arbetsmiljön löpande undersökas i form av t.ex arbetsmiljöronder, medarbetarundersökningar, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Detta ska mynna ut i framtagande av fleråriga handlingsplaner gällande arbetsmiljö. Dessa handlingsplaner revideras årligen utifrån genomförda åtgärder, men också löpande utifrån verksamhetens förutsättningar.

 

kontakt

Veronika Brodin, centralt arbetsmiljöombud

Verksamhetsstöd, Hus 511, pl 12.
Telefon: 013-28 67 25
E-post: veronika.brodin@liu.se
 

arbetsmiljöombud

Cellbiologen:

Josefine Sandström
Telefon: 010-103 20 08
E-post: josefine.sandstrom@liu.se

KEF:

Malgorzata Smolinska Konefal

Telefon: 010-103 22 41

E-post: malgorzata.smolinska@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-17