Göm menyn

Ensamarbete

EnsamarbeteEnsamarbete bör så långt det är möjligt undvikas.

När ensamarbete som kan tänkas vara riskfyllt eller påfrestande planeras är det viktigt att arbetsgivaren och det berörda arbetsmiljöombudet utifrån Arbetsmiljölagen, kap 3, 2§, andra stycket, bedömer riskerna och planerar lämpliga åtgärder i form av tekniska lösningar, utbildning, instruktioner, handledning och övervakning.
Studerande jämställs i detta avseende med arbetstagare.

Läs mer om regler för ensamarbete i Arbetsmiljöverkets föreskrift och laboratoriesäkerhetshandboken. Se länkar till höger.
 

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-24