Göm menyn

Redovisning av arbetsinsatser - Arbetsfördelningsmodellen

Instruktion för registrering av arbetsinsatser i SharePoint

IKEs arbetsfördelningsmodell fastställs årligen av institutionsstyrelsen

Arbetsinsatser registreras i SharePoint av utsedda administratörer enligt fastställd ansvarsfördelning. Uppgifter i gällande enskilda personers insatser sker i de flesta fall utan att den enskilde behöver lämna in underlag för registrering.

Vid följande undantag ansvarar den enskilde läraren för rapportering, detta görs via svar@ike.liu.se

  • Uppdrag från institution/fakultet/rektor som ej finns upptagna i arbetstidsfördelningsmodellen.
  • Särskilda uppdrag som inte finns omnämnda i huvuddokumentet och som inte nämnts ovan.

Kontroll av registrerade uppgifter

Hur man kontrollerar vilka uppgifter som finns registrerade i sin egen databas över utförda poänggivande uppdrag i Sharepoints register som används i tillämpningen av Arbetsfördelningsmodellen:

  • Börja med att logga in med ditt LiU id här
  • Scrolla ned till ditt namn och klicka (det enda du har behörighet att läsa). En sida med en länk till ett excel dokument öppnar sig (webblänken du är på nu kan lagras för framtida bruk)
  • Klicka på detta exceldokument och börja granska. Sortera gärna på årtal om du saknar något vid granskningen om någon rad hamnat fel.
  • På flik nr 2 kan du ta fram dina summerade siffror.

Om något saknas efter alla dina egna kontroller – skicka ett mail till: svar@ike.liu.se

 

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-24