Göm menyn

Administrativa rutiner BKV 

En hjälp för verksamheten i vardagen

Kommunikationskanaler


Organisation

Prefekt Peter Påhlsson  
Proprefekt forskning Tomas Lindahl  
Proprefekt grundutbildning Ann-Charlott Ericson  
Administrativ chef Johanna Forsell  
Biträdande administrativ chef  Anette Wiklund  
Ledningsstöd Chatarina Malm  
     
Avdelning: Avdelningschef: Avdelningssamordnare:
Kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO) Oliver Gimm Andreea Tanasa
Barns och kvinnors hälsa (BKH) Peter Bang Andreea Tanasa
Sinnesorgan och kommunikation (SOK) Stefan Stenfelt Andreea Tanasa
Cellbiologi (CELLB) Karin Öllinger Ella Sheiko
Neurobiologi (NEURO) Jonas Broman Ella Sheiko
Klinisk kemi och farmakologi (KKF)  Eva Lindström Madeleine Törngren
Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) Markus Heilig Ulla Svensson Bater
- Produktion  Ann-Charlotte Johansson Ulla Svensson Bater
Barnafrid (BARNAF) Laura Korhonen Anna Törnlööf
Inflammation och infektion (II) Anders Ljungman  Sonia Lander
Molekylär medicin och virologi (MMV) Marie Larsson Margareta Klang
Verksamhetsstöd (VS) Johanna Forsell     
- Utbildningsnära administration (UTBAD) Ann-Charlott Ericson    
Service och infrastruktur (SOI)   Johan Brask (tf)   

Administrativ ansvarsfördelning

Se presentation av personalen inom VS.

Se avsnittet "Ledning och administration"


HR-funktionen vid BKV

Funktionsmail att nyttja vid generella HR-frågor: HR@bkv.liu.se  
På HR-webben Primula hanterar du dina personalärenden: HR-webben/Primula  
Support löneenheten: lon@liu.se 013-28 69 00
Företagshälsovård Rutin för sjukanmälan BKV Rutin för vård av barn (VAB) BKV
Friskvårdsportalen ActiWay Introduktion av nyanställda  

Ekonomistöd

Fakturahantering/betalningar/inbetalningar:    
Funktionsmail till ekonomi: ekus@liu.se  
Ekus på insidan    
     

Organisationsnummer:
202100-3096

Momsregistreringsnummer/VAT-no: SE202100309601  

Fakturaadress inrikes:
Linköpings universitet
Fakturasupport

581 83 Linköping


*Referens på fakturan måste alltid innehålla kostnadsställe och namn!
*Kst se aktuell attest- och projektlista

Fakturaadress utrikes:
Linköpings universitet
Fakturasupport
S-581 83 Linköping
Sweden


*Referens på fakturan måste alltid innehålla kostnadsställe och namn!

Ekonomifakta 2021:
OH: 32%
Prisbasbelopp: 47 600 kr
Beloppsgräns investering: 25 000 kr ex moms
Beloppsgräns diarieföring: 23 800 kr ex moms
Fullkostnad personallön räknas upp med faktor (55,33%) (då ingår ej utbildning och resor etc)

Uppgifter om LiU på liu.se    
     
Ekonomisystem och inköp:
Ekonomi- och inköpssystemet
   

Representation

Som statlig myndighet ska all representation ha ett samband med universitetets verksamhet. Representation ska alltid hållas på en rimlig nivå i förhållande till syfte och deltagarkrets. Den får inte ha en sådan inriktning att den kan medföra förtroendeskada för universitetet och/eller för den som deltar i representationen. Regler och riktlinjer vid representation


Inköp/upphandling - Inköp och upphandling vid LiU

Som statlig myndighet ska Linköpings universitet följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda vid LiU som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp.

BKVs inköpshandläggare:


Avtalshantering - Avtalshantering vid BKV

BKVs avtalssamordnare är Chatarina Malm


Resor

Här hittar du information om bokning av resor och rutiner kring tjänsteresor


IT-abonnemang/kontohantering vid BKV

Funktionsmail IT-kontohanteringen: AvdAdmBKV@liu.se   
Datorsupport/programvaror kontakta: helpdesk@liu.se 013-28 28 28
Inköp av dator, mobiltelefon och Ipad kontakta: inkop@it.liu.se  
MinIT    

Övrig rutinhantering

Passerkort/LiU-kort/behörigheter
Kreditkortsbetalningar  
Telefonpolicy
Disputationer
Forskarutbildning
Diarie- och posthantering
 


Funktionsmail

Avdelningsadministration/IT-kontohantering/kortsbetalningar etc: AvdAdmBKV@liu.se
Ekonomi: ekus@liu.se
HR/personal: HR@bkv.liu.se
Lokaler: LokalerIKE@liu.se  
Registraturen: Registrator@bkv.liu.se

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-16