Göm menyn

Reproduktionsforskning

Internt BKV

Denna interna sida (http://old.liu.se/medfak/bkv) kommer efterhand att släckas ner i samband med att vi lyfter över material till vårt intranät i Sharepoint, som du hittar via den här länken: https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-inst-bkv

Sidor som ännu inte lyfts in i Sharepoint-intranätet kommer ligga kvar på de här sidorna tills de fått sin hemvist i vårt LiU-gemensamma intranät som vi just nu bygger och förbättrar.

Kom in och bekanta dig med vårt intranät. Klicka här för att besöka intranätet i Sharepoint >>KONTAKT - FUNKTIONSADRESSER


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-22