Göm menyn

Internt BKV
 

Reproduktionsforskning

Nyheter

Övergångsperiod med interna sidor under 2020

Då arbetet med ett nytt intranät vid LiU pågår kommer vi under en period behöva använda oss av de befintliga interna sidor som finns på old.liu.se/medfak/ike. Under våren kommer det mer information kring hur arbetet går och när alla släpps in i det nya intranätet. Fram till dess kommer vi behöva använda oss av de gamla IKE-sidorna. Intranätsprojektet har en egen central sida där du får lägesrapporter, FAQ och information i stort (https://liuonline.sharepoint.com/sites/nytt-intrant-pa-LiU)

Mer info kommer fortlöpande efter årsskiftet.

Kandidat till rektor för LiU presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, från BKV, MMV. Jan-Ingvar Jönsson möter i nästa vecka de fyra samrådsgrupper som har utsetts att företräda studenter, lärare, övriga anställda och akademisk och administrativ ledning.

Bokslut för 2019 och budgetering för 2020-2022

Ta del av rapporterna kring bokslutet för 2019 för IKE:s del, men också budgeteringen för BKV under de kommande tre åren.

Beethoven 250 year anniversary: Lunch concert on Feb 26th

To celebrate Beethoven’s 250th birthday, Gunnar Cedersund will this year play 16 of his 32 piano sonatas. Presentation of music starts at 12.15, music 12.20, concert ends 12.50. Berzeliussalen, free entrance. This concert, Wedn February 26 features op 2:3 in C major (Last of the first).

Intern review av VR-ansökningar / Internal review process for VR proposals

Till forskare vid BKV som planerar söka etablerings- eller projektbidrag från Vetenskapsrådet 2020. BKV kommer 2020 utföra en intern granskning av VR-ansökningar som genomförs av Grants Office vid LiU. Under februari kommer Grants Office erbjuda en workshop för de som planerar att söka. Mer information och instruktioner om processen hittar du genom att klicka på rubriken.

Utlysning: Astma och Allergi Förbundet - Kunskapsluckor

Under 2020 kommer Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond att dela ut extra anslag till forskning rörande kunskapsluckor inom matallergi hos barn. Anslagen som kan beviljas är upp till 1 miljon kronor per år under max 5 år. Deadline: 16 mars. Läs mer och ansök via rubriken ovan.

SSMF:s resestipendium för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Behöriga att söka är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. Stipendiet är avsett att täcka personliga extrakostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt.
Stipendiet kan sökas vid fyra tillfällen under 2020. Ansökningsperioderna är 15/2 – 1/3, 15/5 – 1/6, 15/8 – 1/9 samt 15/11 – 1/12. Läs mer och ansök via rubriken ovan.

Avdelningen LOA byter namn med omedelbar verkan

Nyligen beslutades det att Avdelningen för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi (LOA) byter namn till Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK). Det engelska namnet blir Division of Sensory Organs and Communication. Skäl till beslutet och beslutet i sin helhet kan du läsa genom att klicka på rubriken.

Välkommen till en föreläsning om pedagogisk meritering

Välkommen till en föreläsning om pedagogisk meritering och pedagogisk skicklighet med Katarina Winka.
Föreläsningen hålls på Campus Valla, i Studenthuset på plan 5, i Didacticums Flexsal.
Tisdag, 31 mars, klockan 9.00-10.00.
Anmälan stänger den 26 mars.

Uppdaterad version av LiU:s grafiska profil

Nu finns en ny version av LiU:s grafiska manual tillgänglig. Med uppdateringar för bland annat sociala medier, rörlig media och profilprodukter.

Fler nyheter från IKE

Kontakt - Funktionsadresser

 

 

Knapp till forslagsladan
Knapp till krisledning
Knapp till dataskydd
Knapp till Nya Ladok
Knapp till IT-blogg
Knapp till omorganisation

 

vetenskapsrådets utlysningar 2019

VR

Datum för kommande utlysningar 2019. Läs mer


 

Nyhetsbrev

 Anmäl dig till BKV:s veckobrev / Sign up for BKV's weekly newsletter

Anmäl dig till distributionslistan för BKV:s veckobrev genom att skicka ett mail till Eva Åström, e-post: eva.i.astrom@liu.se.

Sign up for the distribution list for BKV's weekly letter by sending an e-mail to Eva Åström, e-mail: eva.i.astrom@liu.se.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-20