Göm menyn

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Barnmorskan har ett självständigt och omväxlande arbete som ska främja reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Barnmorskan arbetar för reproduktiv och sexuell hälsa under kvinnors hela livscykel. Kvinnan, barnet och familjen är i fokus för yrkesutövandet och arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

Barnmorska


Barnmorskan har ett brett arbetsfält som omfattar graviditet, barnafödande, nyföddhetsperiod, preventivmedelsrådgivning, möte med ungdomar med fokus på sex- och samlevnad samt gynekologisk hälso- och sjukvård. Det sker en utveckling av arbetsfältet och idag omfattar det även områden som ultaljudundersökning, vård vid ofrivillig barnlöshet och vård vid abort.

Prognosen för arbetsmarknadsutsikterna är goda då det bl a är ett stort antal barnmorskor som går i pension de kommande åren. Barnmorskan är också efterfrågad i internationellt arbete för att verka för kvinnors och barns hälsa.

Barnmorska är ett legitimationsyrke. Efter genomgången utbildning ansöks om legitimation och receptförskrivning av preventivmedel hos Socialstyrelsen.

Programmet ger även möjlighet till magisterexamen.
 

Ansökan

Utbildningen startar på höstterminen.
Sökande måste vid ansökan på www.antagning.se välja rätt anmälningskod beroende på val av studiegrupp - Linköping eller Jönköping.

Barnmorskeförbundet

Mer om PBL
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:

Maria Spets, Kursansvarig, termin 1
sskspec@liu.se
Ingång 75/76/78 plan 13

Katarina Berg, Programansvarig
sskspec@liu.se
Ingång 75/76/78 plan 13

Helena Svanberg, Administratör
sskspec@liu.se
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11 


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-29