Göm menyn

Studiegrupp på annan ort

Från och med våren 2015 finns möjlighet att välja studiegrupp inom programmet förlagda till Linköping och Jönköping. Dessa grupper har sina basgruppsträffar i Linköping respektive Jönköping och verksamhetsförlagd utbildning sker inom respektive region. Basgrupper, färdighetsträningar och examinationer sker i stor utsträckning på respektive studieort. Vissa föreläsningar finns inspelade. Handledare för examensarbeten kommer att rekryteras från studieorten när det är möjligt och i övrigt från Linköpings Universitet. Flera moment i utbildningen genomförs i Linköping och då krävs närvaro på Campus US Universitetssjukhuset i Linköping.


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-10