Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Lena Hanberger, IMH, Avdelningen för Omvårdnad
Telefon: 013-285619
Lena Hanberger

Kursansvarig/Universitetslektor
Catrin Borneskog Sinclair, IMH, Avdelningen för Omvårdnad
Telefon: 013-286691
Catrin Borneskog Sinclair

Universitetsadjunkt
Birgitta Salomonsson, IMH, Avdelningen för Omvårdnad
Telefon: 013-286973
Birgitta Salomonsson

Universitetsadjunkt

Lena Nilsson, ISV, Avdelningen för Omvårdnad
Telefon: 011-363589
Lena Nilsson

Universitetsadjunkt
Carin Boij, Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping
Telefon vxl: 036-101000
Carin Boij

Administratör
Helen Hagström, IMH, Avdelningen för Omvårdnad
Telefon: 013-286923
Helen Hagström

Studievägledare
Ingegerd Sandström, MedFak, Studentenheten
Tel: 013-281677
Ingegerd Sandström


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-04