Göm menyn

Om programmet

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen. Studierna bedrivs på heltid under tre terminer och innehåller teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning.
Huvudområdet för barnmorskeexamen är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Ytterligare ett ämne som studeras är medicinsk vetenskap.


Sköterska

 

Programmet bedrivs med PBL (problembaserat lärande) som pedagogisk filosofi och metod. Detta är en studieform som förbereder Dig väl inför Din nya profession som barnmorska. Cirka hälften av utbildningen, med undantag för examensarbetet, utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vilken genomförs i första hand i Östergötlands och Jönköpings län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där.

Karriärvägar

Programmet ger Dig möjlighet till magisterexamen vilket kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och utvärdering inom verksamheten. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på mastersnivå och till forskarutbildning.

Allt om antagning och förkunskapskrav för utbildningen.

Mer om PBL
 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:

Siw Alehagen, Kursansvarig
Tel: 013-286983

Catrin Borneskog Sinclair, Kursansvarig
Tel: 013-286691

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11 


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-04