Göm menyn

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande (PBL) är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I PBL betonas studentens utveckling av ett självständigt, livslångt lärande. Det är ett sätt att möta dagens och morgondagens samhälle, som kännetecknas av ständiga förändringar, utveckling och snabb tillväxt av och tillgänglighet till ny kunskap. Studentens egna frågor och problemformuleringar är därför grunden för lärandet i PBL.
 

Basgrupp

Basgruppen är viktig i studierna. En basgrupp består vanligtvis av ca 9 studenter och en handledare. Basgruppen håller i regel ihop under en termin. Därefter bildas nya basgrupper.
 

Olika studieformer

På utbildningen används olika studieformer såsom föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, fältstudier, m.m. Antalet föreläsningar är färre än traditionellt. Seminarium ger möjlighet till fördjupning av en eller flera frågeställningar. Fältstudier är en arbetsform för att belysa en frågeställning t. ex. teoretiskt i den praktiska verksamheten.
 


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-23