Göm menyn

IPL3/KUA - Kliniska undervisningsavdelningar

Vid de kliniska undervisningsavdelningarna (IPL3/KUA) driver studenter under senare delen av sin utbildning en vanlig vårdavdelning med riktiga patienter. Studenterna kommer från olika utbildningsprogram såsom arbetsterapeut-, BMA-, läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskeutbildningarna.

På avdelningen samarbetar studenterna i team, oberoende av yrkesinriktning, för att tillgodose grundläggande behov hos patienten, personlig hygien, vila, mat, dryck etc. Medicinsk vård och behandling, omvårdnad samt rehabilitering är sedan uppgifter för respektive yrkesinriktningar.
Teamet har det övergripande ansvaret för patientens vård och behandling med stöd av erfarna yrkesspecifika handledare. Ytterligare information hittar du under respektive avdelningsflik.

Läs reportage om IPL3/KUA i LiU magasin

 

Mer information till studenter och handledare som är inblandade inom IPL3/KUA finns på LISAM.


 KUA - geriatriska kliniken
 

 


Sidansvarig: marie.stensby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-07