Göm menyn

Välkommen till Interprofessionellt lärande Förbättringskunskap - IPL-FBK

Interprofessionellt lärande förbättringskunskap är det andra momentet inom ramen för Medicinska fakultetens interprofessionella lärande.
Kompetens förbättrinskunskap

Förbättringskunskap,

Momentet startar med en Seminariedag. Program finns i studiehandledningen.

Övriga schema finns på TimeEdit under studentgrupp: IPL-FBK

 

Sedan vårterminen 2011 arbetar alla studenter på Medfak med förbättringskunskap i sin grundutbildning. Genom en personlig kontakt tar man sig an ett verksamhetsbaserat scenario från någon verksamhet inom Region Östergötland. Det kan handla om t ex hantering av läkemedelsordinationer i Cosmic, trivsel i väntrum, akut omhändertagande av astma/KOL-patienter, hälsofrämjande arbete på vårdcentral, nya rutiner för ronder mm. På detta sätt skapas en lärmiljö där studenter och lärare vid Medicinska fakulteten, och personalen inom Region Östergötland, tillsammans utvecklar kunskap och kompetens i förbättringskunskap.


Sidansvarig: marie.stensby@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-10