Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2020-02-26

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Sergei Silvestrov, Mälardalens högskola, Västerås. Titel: Hom-algebra structures.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2020-02-27

Disputation inom matematik: Ahmed Al-Shujary

Disputation - Matematiska institutionen
Ahmed Al-Shujary försvarar sin avhandling med titeln "Kähler-Poisson algebras". Opponent är Sergei Silvestrov, professor, Mälardalens högskola.
Kl 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-163164, kontakta Ahmed Al-Shujary, e-post ahmed.al-shujary@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-30