Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2019-05-28

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Victor Falgas-Ravry, Umeå universitet. Titel: Bridg'it revisited.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-05-29

Licentiatseminarium inom matematik: Jonas Granholm

Seminarium - Matematiska institutionen
Jonas Granholm försvarar sin avhandling med titeln "Local Conditions for Cycles in Graphs". Opponent är Victor Falgas Ravry, docent, Umeå universitet.
Kl 13:15
Plats: A2, A-huset, ingång 15, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1302067, kontakta Jonas Granholm, e-post jonas.granholm@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29