Göm menyn

Bilder på lärare, forskare och studenter


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2018-05-22

Seminarium i Optimeringslära tillsammans med Produktionsekonomi, IEI

Seminarium - Matematiska institutionen
Mikael Rönnqvist, Université Laval, Québec, Kanada. Titel: Improving the Safety, Environmental Consciousness, and Cost Effectiveness of Truck Routing.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2018-05-23

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Xining Li, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Kina. Titel: Characterization of H^p spaces in quasiconformal mappings.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-05-24

Licentiatseminarium inom optimeringslära: Andongwisye John Mwakisisile

Seminarium - Matematiska institutionen
Andongwisye John Mwakisisile försvarar sin avhandling med titeln "Asset Liability Management for Tanzania Pension Funds". Opponent är Per Olov Lindberg, professor emeritus, KTH.
Kl 13:15
Plats: Nobel (BL32), B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Andongwisye John Mwakisisile, e-post andongwisye.john@liu.se.

2018-05-25

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Erik Jönsson presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "Tug-of-war games of the p-Laplacian for analysts". Handledare är Jana Björn och examinator är Anders Björn.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Jana Björn, e-post jana.bjorn@liu.se.Sidansvarig: pia.craemer@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 28 16:39:47 CEST 2018