Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2019-12-18

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Antonio F. Costa, UNED, Madrid, Spanien. Titel: Concepts in Geometry and Topology Illustrated Using Decorations of Islamic Art.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2019-12-19

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Redovisning från kursen Projekt i tillämpad matematik (CDIO). Titel: Optimering av värmekameraplacering.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-30