Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2020-01-29

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Evgeniy Lokharu, MAI. Titel: Nonexistence of subcritical solitary waves.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2020-01-30

Seminarium i beräkningsmatematik

Seminarium - Matematiska institutionen
Mark H. Carpenter, NASA Langley Research Center, USA. Titel: Nonlinear Stability and the Discrete Equations of Fluid Mechanics.
Kl 13:15 - 14:00
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-berakningsmatematik, kontakta Jan Nordström, e-post jan.nordstrom@liu.se.

2020-02-04

Seminarium i matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Raazesh Sainudiin, Uppsala universitet. Titel: Minimum distance histograms with universal performance guarantees.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-matematisk-statistik, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-30