Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2018-12-12

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Juha Lehrbäck, Jyväskylä University, Finland. Titel: Assouad-type dimensions of inhomogeneous self-similar sets.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-12-14

Pedagogiska klubben och Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Antonio F. Costa, UNED (Madrid). Titel: Mathematics and E-learning.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 21 13:03:04 CEST 2018