Göm menyn

Bilder på lärare, forskare och studenter


 

Interna sidor för medarbetare & studenter på MAI

Linköpings universitet har lanserat en ny webbplats för externa besökare. Sidan du befinner dig på nu har omarbetas till intern information för medarbetare och studenter på Matematiska institutionen.

Ny extern hemsida

Matematiska institutionens nya organisationssida för externa besökare hittar du här!


 

MAI:s interna kalendarium

Händelser närmaste veckan

2018-02-26

Second Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2018-02-26 -- 2018-02-27 Syftet med mötet är att samla doktorander och postdocs i matematik som stöds av Sida och ISP för att bygga nätverk, dela erfarenheter och visioner, och lära sig om varandras forskning.
Plats: Sida, Stockholm
För mer information se https://liu.se/en/article/network-meeting-sida-isp-2018, kontakta Bengt Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

2018-02-27

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Albin Göransson presenterar sin magisteruppsats med titeln "Stability and accuracy for difference methods using asynchronous processors". Opponent är Carl Sundelius.
Kl 10:15
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Jan Nordström, e-post jan.nordstrom@liu.se.

2018-02-28

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Rebekah Jones, University of Cincinnati, USA. Titel: Dimension distortion of sets of finite perimeter under a quasisymmetric map in a metric space.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Seminarium i Beräkningsmatematik

Seminarium - Matematiska institutionen
Jens Berg, Matematiska institutionen, Uppsala universitet. Titel: Neural networks and partial differential equations.
Kl 13:15
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-berakningsmatematik?l=sv, kontakta Jan Nordström, e-post jan.nordstrom@liu.se.

2018-03-01

Docentföreläsning i Matematik

Föreläsning - Matematiska institutionen
Fil dr Carl Johan Casselgren, MAI, håller en docentföreläsning över ämnet "Restricted extension of sparse partial edge colorings of graphs"
Kl 13:15
Plats: U10, Hus C
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 13 09:56:59 CET 2017