Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2020-06-01

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Johan Pantzerhielm presenterar sitt examensarbete för kandidatexamen i matematik med titeln "En analys av de viktigaste slagen i tennis". Opponent är David Manolis. Presentationen äger rum på distans via Zoom.
Kl 10:15
Plats: https://liu-se.zoom.us/j/64911302027
För mer information kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-30