Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2019-08-26

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Karl-Johan Olofsson presenterar sitt examensarbete i matematik på masternivå med titeln "Design of hexagonal structures with respect to light emission: simulation and optimization". Handledare är Nils-Hassan Quttineh och examinator är Torbjörn Larsson.
Kl 13:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Nils-Hassan Quttineh, e-post nils-hassan.quttineh@liu.se.

2019-08-29

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Francis Seuffert, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Titel: A Qualitative Description of Extremals for Morrey's Inequality.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29