Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2021-06-14

Licentiatseminarium i matematisk statistik: Denise Uwamariya

Seminarium - Matematiska institutionen
Denise Uwamariya försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Large deviations of condition numbers of random matrices". Opponent är Filip Lindskog, professor, Stockholms universitet.
Kl 10:15
Plats : Seminariet sker i Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/69837619344
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-175751 , kontakta Xiangfeng Yang, e-post xiangfeng.yang@liu.se .

2021-06-16

Licentiatseminarium i optimeringslära: Uledi Ngulo

Seminarium - Matematiska institutionen
Uledi Ngulo försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Decomposition Methods for Combinatorial Optimization". Opponent är Athanasios Migdalas, professor, Luleå tekniska universitet.
Kl 13:15
Plats : Seminariet sker i Zoom. Kontakta torbjorn.larsson@liu.se för Zoom-länk.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-175896 , kontakta Torbjörn Larsson, e-post torbjorn.larsson@liu.se .

2021-06-17

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Michael Littunen presenterar sitt examensarbete på masternivå med titeln “Mathematical Epidemiology, A study on the COVID-19 pandemic using compartmental models". Opponenter är Emil Lindh och Kim Olsson. Handledare är Göran Bergqvist och examinator är Milagros Izquierdo.
Kl 13:15 - 15:15
Plats : Seminariet sker i Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/67690465282?pwd=M1prZUxTVksxMWx6dHo0dnpsNjRsZz09
För mer information kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se .

2021-06-18

Licentiatseminarium i matematisk statistik: Emelyne Umunoza Gasana

Seminarium - Matematiska institutionen
Emelyne Umunoza Gasana försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Misclassification Probabilities through Edgeworth-type Expansion for the Distribution of the Maximum Likelihood based Discriminant Function". Opponent är Stepan Mazur, universitetslektor, Örebro universitet.
Kl 10:15
Plats : Seminariet sker i Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/65290662818
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-175873 , kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se .

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Sam Olsson presenterar sitt examensarbete på masternivå med titeln “Optimization model for selection of switches at railway stations". Opponent är Simon Calderon. Handledare är Tomas Lidén, ITN, och examinator är Elina Rönnberg.
Kl 11:45 - 13:15
Plats : Seminariet sker i Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/63385820757
För mer information se https://old.liu.se/mai/und/filarkiv/1.792167/Presentation-av-examensarbeten-2021-06-18.pdf , kontakta Elina Rönnberg, e-post elina.ronnberg@liu.se .

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Jesper Svensson presenterar sitt examensarbete på masternivå med titeln “Designing a large neighborhood search method to solve a multi-processor avionics scheduling problem". Opponent är Frida Svensson. Handledare är Hannes Uppman, Saab, och Emil Karlsson, MAI/Saab. Examinator är Elina Rönnberg.
Kl 13:30 - 15:00
Plats : Seminariet sker i Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/63385820757
För mer information se https://old.liu.se/mai/und/filarkiv/1.792167/Presentation-av-examensarbeten-2021-06-18.pdf , kontakta Elina Rönnberg, e-post elina.ronnberg@liu.se .

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Frida Svensson presenterar sitt examensarbete på masternivå med titeln "Scalable Distributed Reinforcement Learning for Radio Resource Management" som gjorts på Ericsson. Opponent är Jesper Svensson. Handledare är Nils-Hassan Quttineh och examinator är Fredrik Berntsson.
Kl 15:15 - 17:00
Plats : Seminariet sker i Zoom: Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/64827317272
För mer information kontakta Fredrik Berntsson, e-post fredrik.berntsson@liu.se .Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-16