Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2021-05-21

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Anton Olsson presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "Malgrange-Ehrenpreis sats och explicita formler för fundamentallösningar". Opponent är Didrik Axén. Handledare är Johan Thim och examinator är Bengt Ove Turesson. Presentation sker på distans via Zoom.
Kl 13:15
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/63717422128?pwd=UXUwU0lvSnRMNUJYTHBRUVZYa1BMUT09
För mer information kontakta Johan Thim, e-post johan.thim@liu.se .Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-16