Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Kursanmälan 1-30 april

Valbara matematikkurser

 

Händelser närmaste veckan

2019-04-24

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Mieczyslaw Mastylo, University of Poznan, Polen. Titel: Interpolation of isomorphisms and Fredholm operators.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-03