Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2020-06-05

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
David Manolis presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "The Henstock-Kurzweil Integral". Opponent är Johan Pantzerhielm. Handledare är Anders Björn och examinator är Jana Björn. Presentationen äger rum på distans via Zoom.
Kl 10:15
Plats: https://liu-se.zoom.us/j/63071383222
För mer information kontakta Jana Björn, e-post jana.bjorn@liu.se.

2020-06-08

Disputation inom matematisk statistik: Edward Kanuti Ngailo

Disputation - Matematiska institutionen
Edward Kanuti Ngailo försvarar sin avhandling med titeln "Contributions to linear discriminant analysis with applications to growth curves". Opponent är Anuradha Roy, Associate Professor, Department of Management Science and Statistics, The University of Texas at San Antonio, USA. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten också online via Zoom. För anmälan: https://bit.ly/36fuupt
Kl 15:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, Campus Valla och via Zoom.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165558, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-30