Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2019-10-15

Seminarium i matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Kristoffer Lindensjö, Uppsala universitet. Titel: Moment constrained optimal dividends: precommitment & consistent planning.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-matematisk-statistik, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2019-10-16

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Marc Mars, University of Salamanca, Spanien. Titel: Kerr-de Sitter spacetime and conformal infinity.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-30