Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2018-09-19

Docentföreläsning i Optimeringslära

Föreläsning - Matematiska institutionen
Tekn dr Elina Rönnberg, MAI, håller en docentföreläsning över ämnet "Optimeringsmetodik för schemaläggnings- och resursallokeringsproblem"
Kl 13:15
Plats: S26, C-huset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2018-09-20

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Hani Ahmadzadeh, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. Titel: The Role of Numerical Optimization in The Development of Algorithms for Solving Mixed Integer Nonlinear Programming Problems.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2018-09-21

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Lashi Bandara, University of Potsdam, Tyskland. Titel: When functional calculus, harmonic analysis, and geometry party together ...
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.Sidansvarig: pia.craemer@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 21 13:03:04 CEST 2018