Göm menyn

Spegling av LiU-flaggorna i B-husets fasad


 

Interna sidor för medarbetare och studenter på MAI

Vår externa hemsida hittar du på adressen https://liu.se/organisation/liu/mai.


Händelser närmaste veckan

2021-10-29

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
André Malm presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "Costly Black-Box Optimization with GTperform at Siemens Industrial Turbomachinery". Opponent är Jonatan Renman. Handledare är Nils-Hassan Quttineh och examinator är Torbjörn Larsson.
Kl 10:15
Plats : Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Nils-Hassan Quttineh, e-post nils-hassan.quttineh@liu.se .Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-15