Göm menyn

Studentsidor vid MAI

Sidor för dig som är student och läser kurser vid Matematiska institutionen (MAI).

Repetitionsmaterial

Tänker du studera på ett tekniskt/naturvetenskapligt program på universitetet? Ett bra sätt för att underlätta matematikstudierna är att repetera gymnasiematematiken innan du börjar.

PDF ikonÖvningar i matematik

Huvudstudierektor på MAI

Jesper Thorén

 

Studierektor på Tillämpad matematik (TIMA)

(Tidigare Beräkningsmatematik, Optimeringslära och Matematisk statistik)

Nils-Hassan Quttineh

 

Studierektorer på Analys och didaktik (ANDI), och på Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

(Tidigare Matematik och tillämpad matematik)

 Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-13