Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Studentsidor vid MAI

Sidor för dig som är student och läser kurser vid Matematiska institutionen (MAI).

Repetitionsmaterial

Tänker du studera på ett tekniskt/naturvetenskapligt program på universitetet? Ett bra sätt för att underlätta matematikstudierna är att repetera gymnasiematematiken innan du börjar.

PDF ikonÖvningar i matematik

Huvudstudierektor på MAI

Jesper Thorén

 

Studierektor på Tillämpad matematik (TIMA)

(Tidigare Beräkningsmatematik, Optimeringslära och Matematisk statistik)

Nils-Hassan Quttineh

 

Studierektorer på Analys och didaktik (ANDI), och på Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

(Tidigare Matematik och tillämpad matematik)

 Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-13