Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Profilen Teknisk matematik

Bakgrund

Utvecklingen av nya högteknologiska produkter som exempelvis flygplan, bilar, industrirobotar och utrustning inom mobiltelefoni kräver allt mer avancerade metoder från matematikens olika områden. Avancerade matematik används också för datortomografi och visualisering och då man utarbetar väderprognoser, konstruerar felrättande koder, krypterar meddelanden eller kartlägger människans gener. På senare år har matematiska metoder börjat användas inom finansväsendet, exempelvis vid optimering av aktieportföljer eller prissättning av optioner.

Efterfrågan från industri och näringsliv på civilingenjörer med en solid bakgrund i matematik har därför ökat påtagligt. Profilen vänder sig till den som är intresserad av matematik och som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem.

Mål

Profilen Teknisk matematik skall

  • ge en god matematisk och teoretisk grund för olika tillämpningar,
  • ge förmåga att strukturera och analysera problem för att kunna behandla dem med matematiska metoder,
  • erbjuda stor valfrihet för att studenterna skall kunna inrikta studierna mot ett eget ämnesområde, exempelvis ren eller tillämpad matematik, finansiell matematik, fysik, reglerteori, datatransmission, informationsteori, datasäkerhet eller hållfasthetslära,
  • ge en god förberedelse för ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete som kan göras på något företag, en myndighet eller inom Tekniska högskolan vid LiU,
  • ge en god förberedelse för forskarstudier, inte bara i matematik utan även i en lång rad närliggande ämnen.

Profilkurser

Totalt skall minst 48 hp väljas bland nedanstående kurser. Kursernas placering och annan information hittar du under liu.se/studieinfo.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna utgör sammanlagt 36 hp och utgörs av:

Kommentar: De obligatoriska kurserna, med valet Projekt i tillämpad matematik, CDIO, medför att kravet på 30 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Tillämpad matematik är uppfyllt för mastersexamen. Reglerteknisk projektkurs, CDIO, är klassad som elektronik. Den student som väljer denna kurs får på annat sätt se till att uppfylla kraven på tillräckligt mängd kurser inom huvudområdet.

Valbara kurser

Välj minst 12 hp bland dessa kurser:

Övriga matematikkurser

  • Matematikkurser i högre årskurser med information om när de ges, placering och innehåll.
  • Många av institutionens doktorandkurser kan även läsas av grundutbildningsstudenter. Kurser som ges aktuellt läsår återfinns här.

Några vägar genom profilen

Nedan ges fyra exempel på möjliga vägar genom profilen. För tydlighets skull är de obligatoriska kurserna i profilen med i beskrivningarna. Kurserna i ht1 och ht2 kan läsas termin 7 eller termin 9.

Profilutvvärderingar

Intervjuer med studenter som har gått profilen

Här hittar du intervjuer med äldre studenter.

Profilansvarig

Profilansvarig är Fredrik Berntsson, 013-28 28 60, fredrik.berntsson@liu.se.

Övrigt

Kontaktinformation

Profilansvarig:

Fredrik Berntsson
UniversitetslektorSidansvarig: fredrik.berntsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-15