Göm menyn

Studerandeexpedition på MAI

Studenter som läser kurs på matematiska institutionen hämtar sina skrivna examinationer (tenta, dugga, kontrollskrivning) på expeditionen efter ev "visning". Tentorna sparas sedan i två år efter skrivningstillfället.

"Visning" av en examination betyder att du får din tenta och examinatorn finns på plats och svarar på ev frågor. Är det visning annonseras det med tid och plats på kurshemsidan/i kursrummet i Lisam.

Öppettider

tom 31/10: helgfria tisdagar och torsdagar 12.15-13.15.

from 1/11: helgfria vardagar 12.15-13.15.

Kvarvarande dagar under 2021 som expeditionen inte har öppet:

  • 20-31 december

Kontaktuppgifter

MAI:s studerandeexpedition ligger i B-huset på Campus Valla. Rum 2A:615 bottenvåningen i A-korridoren. Ingång till studerandeexpeditionen sker genom ingång 25 och utgång genom ingång 23. Karta över MAI

E-post: expedition@mai.liu.se

En skannad kopia av din tenta?

Skicka oss en e-post. I ämnesraden skriver du kurskoden. Skriv följande som meddelande till oss. 

  • Kurskod
  • Tentamensdatum
  • Ditt namn
  • Vilket program du går

Handlar det om en tenta som skrivits som distanstenta 2020-03-18 – 2020-05-28 kommer du få den skannade tentan till din student e-postadress (xxxyy123@student.liu.se).

Omprövning av betygsbeslut

Vid begäran om rättelse eller omprövning (ändring) av betygsbeslut, använd den här blanketten:

Ikon för PDFBegäran om rättelse eller omprövning (ändring) av betygsbeslut, MAI (anvisningar finns på baksidan av blanketten).

Lämna eller skicka ifylld och signerad blankett till studerandeexpeditionen.

Övriga frågor

Skicka en e-post så hjälper vi till.


Sidansvarig: helena.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-19