Göm menyn

Sjösystemet datorlabsystem

Karta över SjösystemetMAI:s datorlabsystem kallas Sjösystemet och består av salarna Boren, Hunn, Roxen och Glan. De ligger i B-huset, ingång 21-23, plan 3 (en trappa upp), B-korridoren.

Karta över MAI

Samtliga salar används till schemalagd undervisning i våra laborationskurser.

MAI använder Linux Mint PC med möjlighet till inloggning till en windowsserver. Vi använder samma datormiljö som IDA (Institutionen för datavetenskap).

Kontakta IDA:s helpdesk, helpdesk@ida.liu.se, vid eventuella problem i datorsalarna. Se också:

Systeminformation för studenter

Exjobbsrum

Det finns ett exjobbsrum som kan användas för examensarbete och uppsatsskrivning vid MAI. Exjobbsrummet ligger i anslutning till de övriga laborationslokalerna. För att få tillträde till MAI:s exjobbsrum, kontakta Monika Gustafsson.

Bokade tider i Sjösystemet

Datorsalarna Boren, Hunn, Roxen och Glan bokas via Lokalbokningen.

Inloggning och lösenord

För att kunna logga in på MAI:s datorlabsystem måste du vara registrerad på en MAI-kurs. Du använder ditt LiU-ID och lösenord.

Inloggning hemifrån

Fjärråtkomst för studenter - information på IDA:s hemsidor

Inloggning på det gamla systemet

Du kan fortfarande logga in på vårt gamla linuxsystem via SSH från datorsalarnas PC eller hemifrån. På servern ixtab.edu.isy.liu.se finns CentOS 6 och hemkatalog från filservern i systemet som användes tidigare.

PDF ikonSå här kopierar du filer mellan gamla och nya systemen

Om du inte har en SSH-klient på din hemdator så kan du ladda ner programmen Putty eller MobaXterm gratis på nätet. För filöverföring rekommenderar vi WinSCP som också är fritt att ladda hem.

Support

Frågor och felanmälan skickas till helpdesk@ida.liu.se.

Se också: Systeminformation för studenter

Programvaror för studenter

Programvaror för studenter

 

 


FAQ

Inför VT1 2017 byter datorsalarna på MAI datormiljö. Datormiljön är därmed densamma som används i IDA datorsalar.

 

Q 0: När sker bytet?
A: Datum för omläggningen är måndag och tisdag 16-17/1 2017.

Q 1: Vilka datorlabb gäller bytet?
A: Datorsalarna Roxen, Glan, Boren och Hunn (dvs. Sjösystemet) byter datormiljö från och med VT1 2017.

Q 2: Vad behöver jag för konto?
A: Konton är för anställda LiU-ID med samma lösenord som LiU e-post. Studenter får konto automatiskt när de registrerar sig på en kurs som tillhör MAI. Dessa konton hanteras och kvitteras ut enligt dagens rutiner.

Q 3: Var hittar jag systeminformation om det nya systemet?
A: Systeminformation - information om och användning av IDA:s datorsystem.

Q 4: Hur kommer jag åt systemet/mitt konto hemifrån eller från mitt kontor?
A: Det går att koppla upp sig mot en fjärrinloggningsmiljö baserad på ThinLinc. Klienter kommer installeras på datorerna efter förfrågan. För att erhålla en ThinLinc-klient kontakta support@mai.liu.se (gäller anställda). Mer information finns hos IDA: Fjärråtkomst  - information om hur man kommer åt IDA-konto via fjärranslutning.

Q 5: Var är mina filer?
A: Under en övergångsperiod kommer det gamla och det nya systemet att fungera parallellt. I Sjösystemet är IDA-systemet installerat. På nuvarande fjärrserver lien.edu.mai.liu.se kommer den gamla CentOS-miljö bevaras. För att flytta filer mellan gamla och nya systemen behöver man kopiera på egen hand.

PDF ikonSå här kopierar du filer mellan gamla och nya systemen

Q 6: Hur stort lagringsutrymme får jag?
A: Man får 2GB som start. Det finns möjlighet att ansöka om mer. Mer om detta på IDA:s sidor för systeminformation.

Q 7: Vilka programvaror finns installerade på Linux-systemet?
A: Om man kör kommandot "module avail" i ett terminalfönster så får man en lista över program som man kan lägga till. Mer information om module-kommandot finns i systemdokumentationen på IDA. Vi har lagt till det grundläggande. Alla lärare behöver testa aktuella kurser och begära installation av program om de saknas.

Q 8: Vad händer med /mailocal och setup-kommandon för kurser?
A: Vid flytten till IDA-systemen kommer /mailocal avvecklas. De funktioner som hämtas där kommer att migreras till uppsättningar som kan laddas via module-systemet. Funktionaliteten kommer alltså att finnas kvar, men hanteras på ett nytt sätt.

Q 9: Kommer mitt material från /mailocal att flyttas automatiskt?
A: Vi vill städa bland gammalt material från /mailocal. Inget kommer därför överföras automatiskt. Man måste begära överföring av det som man vill ta med sig till module-systemet.

Q 10: Jag saknar programvaror som finns installerade på MAI. Hur kommer jag åt dem?
A: E-post till support@mai.liu.se och en beskrivning av vilken programvara som behövs och till vad. Skicka gärna med ett exempel att testa med för de som installerar. Ange version om det är en speciell version som behövs.

Q 11: Hur gör jag med programvaror som inte fungerar under Linux Mint?
A: De kan fortfarande köras på lien.edu.mai.liu.se som nås via ssh.

Q 12: Vart ska jag rapportera eventuella fel?
A: E-post till helpdesk@ida.liu.se

 

 

 


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 20 16:57:04 CET 2018