Göm menyn

Examensarbete vid MAI

Matematiska institutionen (MAI) erbjuder dig möjlighet att göra examensarbete i ämnena Beräkningsmatematik, Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära och Tillämpad matematik vid Tekniska fakulteten, och Matematik/Ämnesdidaktik inom ämneslärarprogrammen vid Utbildningsvetenskap.

Se instruktioner för examenarbeten i menyn till vänster.

Framläggning av examensarbeten

Digital framläggning av examensarbeten

Framläggningar av examensarbeten och kandidatprojekt kommer att genomföras på distans så långt som möjligt. Detta gäller till dess att distansläget på LiU upphör.

PDF ikonRutin vid digital framläggning av examensarbeten på MAI

Examensarbeten som ska läggas fram på Matematiska institutionen annonseras i 

MAI:s kalendarium.

Publicerade examensarbeten

Examensarbeten vid Matematiska institutionen publicerade i DiVA

Kontaktinformation

Examensarbete vid MAI, Tekniska fakulteten:

Fredrik Berntsson
Universitetslektor


Examensarbete vid MAI, ämneslärarprogrammen:

Jonas Bergman Ärlebäck
Universitetslektor
 

Administratör för examensarbeten vid MAI:

Helena Larsson
AdministratörSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-07