Göm menyn

Examensarbete vid MAI

Matematiska institutionen (MAI) erbjuder dig möjlighet att göra examensarbete i ämnena Beräkningsmatematik, Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära, och Tillämpad matematik vid Tekniska fakulteten samt Matematik/Ämnesdidaktik inom ämneslärarprogrammen vid Utbildningsvetenskap.

Se länkar till information om examenarbete i menyn till vänster.

Framläggning av examensarbeten

Examensarbeten som ska läggas fram på Matematiska institutionen annonseras i 

MAI:s kalendarium.

Framläggning av examensarbeten kan ske på plats fysiskt. Dock måste hänsyn tas till Folkhälsomyndighetens för tillfället gällande rekommendationer och LiU:s för tillfället gällande beslut. Digital framläggning av examensarbeten är fortfarande tillåten.

Publicerade examensarbeten

Examensarbeten vid Matematiska institutionen publicerade i DiVA

Kontaktinformation

Examensarbete vid MAI, Tekniska fakulteten:

Fredrik Berntsson
Universitetslektor


Examensarbete vid MAI, ämneslärarprogrammen:

Jonas Bergman Ärlebäck
Universitetslektor
 

Administratör för examensarbeten vid MAI:

Helena Larsson
AdministratörSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-07