Göm menyn

Examensarbete i matematik

Matematiska institutionen erbjuder dig möjlighet att göra examensarbete i matematik i ämnena Beräkningsmatematik, Matematik och tillämpad matematik, Matematisk statistik och Optimeringslära vid Tekniska fakulteten samt på lärarutbildningen vid Utbildningsvetenskap.

Framläggning av examensarbeten

Examensarbeten som ska läggas fram på Matematiska institutionen annonseras i
MAI:s kalendarium.

Kontaktinformation

Examensarbete i Matematik, Teknisk fakultet:

Fredrik Berntsson
Universitetslektor, MAI


Examensarbete i matematik, Utbildningsvetenskap (lärarprogrammet):

Jonas Bergman Ärlebäck
Universitetslektor, MAI
 

Administratör för examensarbeten i matematik:

Helena Larsson
Administratör, MAISidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri May 18 13:58:08 CEST 2018