Göm menyn

Examensarbete i matematik,

Teknisk fakultet

Här finns information för dig som vill göra ditt examensarbete i matematik inom något av ämnena Beräkningsmatematik, Matematik och tillämpad matematik, Matematisk statistik och Optimeringslära.

Kontaktperson för examensarbeten vid matematiska institutionen på utbildningar vid Tekniska fakulteten är Fredrik Berntsson.

Anvisningar

Arbetsplats

Institutionen tillhandahåller ett antal arbetsplatser med dator som är tillgängliga för examensarbetare. Önskar du tillgång till

exjobbsrummet (B-Huset, Ing 21-23, 2:vån, B:korr) så skall du be din examinator skicka ett mail till Monika Gustafsson med LiU-Id, Personnummer, samt hur länge du förväntas behöva tillgång till datorarbetsplats.

 

Blanketter och dokumentmallar

Blanketter

  • Anmälan till examensarbete (webbformulär)
    Fylls i av alla som vill göra ett examensarbete vid LiTH, se instruktioner i kapitel 5 i anvisningarna ovanför.
  • Registrering av examensarbete vid MAI (Pdf)
    Blanketten ska fyllas i om du önskar göra ditt examensarbete vid MAI, se instruktioner i kapitel 5 i anvisningarna ovanför.

Exjobbsmall

Om du skriver din rapport i LaTeX så kan du använda MAI:s rapportmall om du vill. Du behöver då filarkivet RapportMall.tar.

Använder du MAI:s LaTeX-mall så får du automatiskt titelsida och copyright regler.

Elektronisk publicering

Rapporten ska efter framläggning publiceras vid Linköping University Electronic Press. En blankett där du garanterar att det är rätt exjobb som publiceras ska fyllas i. Denna blankett finns i både LaTeX och Word format. Du behöver också filen copyright.tex eller filen copyright.doc.

Opponering

Det är din uppgift som exjobbare att ordna opponent. Om du söker opponent eller själv vill opponera kan du annonsera på anslagstavlan på LiU Students hemsida.

Aktuella framläggningar

I den mån det finns examensarbeten som ska läggas fram på Matematiska institutionen annonseras det i MAI:s kalendarium.

Kontaktinformation

Fredrik Berntsson
Universitetslektor, MAI

 

Administratör för examensarbeten:

Helena Larsson
Administratör, MAI
 Sidansvarig: fredrik.berntsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 26 09:27:15 CET 2018