Göm menyn

Examensarbete vid MAI, Tekniska fakulteten

Matematiska institutionen (MAI) erbjuder dig möjlighet att göra examensarbete i ämnena Beräkningsmatematik, Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära, och Tillämpad matematik vid Tekniska fakulteten.

Arbetsplats i MAI:s exjobbsrum

Institutionen tillhandahåller ett antal arbetsplatser med dator som är tillgängliga för examensarbetare. Önskar du tillgång till exjobbsrummet (B-Huset, ingång 21-23, plan 3, B-korridor) så skall du be din examinator att skicka ett mail till Monika Gustafsson med LiU-ID, personnummer, samt hur länge du förväntas behöva tillgång till datorarbetsplats.

Rapportmall

Om du skriver din rapport i LaTeX så kan du använda MAI:s rapportmall om du vill. Du behöver då filarkivet RapportMall.tar.

Använder du MAI:s LaTeX-mall så får du automatiskt titelsida och copyright regler.

Elektronisk publicering

Rapporten ska efter framläggning publiceras elektroniskt vid LiU Electronic Press. Länk till anvisningar hittar du nedanför. Du får också information av institutionsadministratören när du hämtar ut ett ISRN-nummer till rapporten. Studentarbeten vid MAI trycks inte längre utan publiceras enbart elektroniskt.

Publicera uppsats eller exjobb vid LiU Electronic Press

Du behöver också inkludera en sida om upphovsrätt i uppsatsen genom att lägga till filen copyright.tex eller filen copyright.doc. Använder du MAI:s rapportmall finns sidan med där.

Opponering

Det är din uppgift som exjobbare att ordna opponent. 

Framläggning av examensarbete

Aktuella framläggningar av examensarbete på Matematiska institutionen annonseras på sidan https://old.liu.se/mai/und/exjobb?l=sv. Det är din handledare eller examinator som sköter annonseringen av din framläggning.

 

Kontaktinformation

Fredrik Berntsson
Universitetslektor

 

Administratör för examensarbeten:

Helena Larsson
Administratör
 Sidansvarig: fredrik.berntsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-04