Göm menyn

Undervisning vid whiteboardGrundutbildning

Vid Matematiska institutionen bedrivs undervisning inom grundutbildningen på uppdrag av Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap vid avdelningarna Beräkningsmatematik, Matematik och tillämpad matematik, Matematisk statistik och Optimeringslära.

Vi ger kurser på grundnivå och avancerad nivå inom de flesta civil- och högskoleingenjörsprogrammen samt utbildningsprogrammen i matematik, fysik, kemi och biologi, basåret, lärarutbildningen, statistik- och dataanalysprogrammet, systemvetarprogrammet, datavetenskapliga programmet, inom masterprogram och fristående kurser i matematik.

Repetitionsmaterial

Tänker du studera på ett tekniskt/naturvetenskapligt program på universitetet? Ett bra sätt för att underlätta matematikstudierna är att repetera gymnasiematematiken innan du börjar.

PDF ikonÖvningar i matematik

Kontaktinformation

Frågor om fristående kurser i Matematik:

 

Frågor om program och programkurser:

 

Frågor om valbara matematikkurser inom program:

 

Uthämtning av tentor:Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 05 11:48:42 CET 2015