Göm menyn

Tvärvetenskapliga seminarier

Organiseras av Magnus Herberthson, Matematik och tillämpad matematik.

Organisationskommitté:

    Oleg Burdakov (Optimeringslära)
    Martin Singull (Matematisk statistik)
    Jan Nordström (Beräkningsmatematik)
    Bengt Ove Turesson (Matmatik och tillämpad matematik)

Ett av de viktigaste målen med seminariet är att lära sig mer om intressanta tillämpningsproblem. Vi planerar att bjuda in personer från olika företag och universitetsinstitutioner. Vi kommer att be dem att ge en kort introduktion till deras område, förklara tekniska svårigheter som de har och diskutera problem som de för närvarande är intresserade av.

 

Aktuella seminarier


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-27