Göm menyn

Publikationer och verksamhet vid MAI

Denna sida är under avveckling.

Publikationer i menyn till vänster hämtas från DiVA och kommer att visas i någon form i den externa webben, framför allt på enskilda medarbetarsidor.

Verksamhet i menyn till vänster är, förutom Konferenser anordnande av MAI, en intern databas vars huvudsyfte har varit att samla information till MAI:s tryckta verksamhetsberättelse. Mycket av den informationen bedömer vi att vi kan samla in på ett bättre sätt. Informationen i databasen har heller inte varit komplett. Verksamhetsberättelsen kommer inte att ges ut i den form som varit. Hur den kommer att ersättas är ännu inte bestämt. En del av informationen här kan presenteras på medarbetarsidan i den externa webben.

Informationen om enskilda Konferenser anordnade av MAI kommer att läggas in i DiVA och presenteras i den externa webben.

 

 


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-15