Göm menyn

Uppdrag

Sidan uppdateras inte längre och inmatning är inte längre tillgänglig.2017

Plats: Center of Mathematics and Applications, NOVA University of Lisbon, Portugal
Uppdrag: Opponent på doktorsavhandling
Namn: Singull, Martin
Period: 22-25 februari 2017
Kommentarer: Adilson de Jesus Martins da Silva - "Variance Components Estimation In Mixed Linear Models"
 

2016

Plats: Malmö högskola
Uppdrag: Sakkunnig, befordran till lektor i diskret matematik
Namn: Asratian, Armen
Period: Februari 2016
 
Plats: Umeå universitet
Uppdrag: Sakkunnig, Lars-Daniel Öhmans docentansökan
Namn: Hultman, Axel
Period: mars 2016
 
Plats: KTH
Uppdrag: Ledamot i betygsnämnd vid Afshin Goodarzis disputation
Namn: Hultman, Axel
Period: 7 juni 2016
 
Plats: Örebro universitet
Uppdrag: Sakkunnig, lektorat i matematik
Namn: Hultman, Axel
Period: november 2016
 
Plats: [Plats]
Uppdrag: Ordförande för Svenska operationsanalysföreningen (SOAF)
Namn: Rönnberg, Elina
Period: 2016
 
Plats: Linköping
Uppdrag: Specialist i optimeringslära hos Saab
Namn: Rönnberg, Elina
Period: 2016
Kommentarer: Deltidsanställd hos Saab för forskningssamverkan inom schemaläggning av avioniksystem
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i betygsnämnd vid Antonios Pitarokoilis' disputation (ISY)
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 2 juni, 2016
 
Plats: KTH
Uppdrag: Betygsnämnd disputation, Joakim Roos
Namn: Björn, Jana
Period: 30 augusti 2016
 

2015

Plats: Uppsala Universitet
Uppdrag: Ledamot i betygsnämnd vid Seidon Alsaudy disputation
Namn: Tkachev (Tkatjev), Vladimir
Period: 21 maj 2015
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i styrgruppen för LADOK3
Namn: Engström, Madelaine
Period: 2015
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i docentnämnden för fil dr Anna Eklöf
Namn: Asratian, Armen
Period: 11 november 2015
 
Plats: [Plats]
Uppdrag: Vice ordförande i Svenska operationsanalysföreningen (SOAF)
Namn: Rönnberg, Elina
Period: 2015
 
Plats: Örebro universitet
Uppdrag: Sakkunnig, lektorat i matematik
Namn: Hultman, Axel
Period: december 2015
 
Plats: EU
Uppdrag: Medlem i styrgruppen för EU COST projektet Quantum Spacetime
Namn: Arnlind, Joakim
Period: 2015
 
Plats: Stockholm
Uppdrag: Medlem i organisationskommittén för 27th Nordic Congress of Mathematicians
Namn: Arnlind, Joakim
Period: 2015
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i docentnämnd för Daniel Axehill, ISY
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 2015
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i betygsnämnd vid Joseph Nzabanitas disputation
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 11 juni 2015
 
Plats: Chalmers
Uppdrag: Thesis committee
Namn: Rule, David
Period: 22 oktober 2015
Kommentarer: Mahdi Hormozi
 

2014

Plats: Lunds Tekniska högskola
Uppdrag: Betygsnämnd, Marius Cismasus disputation
Namn: Herberthson, Magnus
Period: 27 oktober 2014
Kommentarer: Antenna Analysis and Design Using Stored Energies and Physical Limitations
 
Plats: Stockholm, Sweden
Uppdrag: Member Evaluation Panel, Mathematical Sciences, Swedish Research Council
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/9/2014-2/9/2014
 
Plats: Helsinki, Finland
Uppdrag: Chairman for the Applied Mathematics panel, Academy of Finland
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/2/2014-2/2/2014
 
Plats: Stockholm, Sweden
Uppdrag: Reviewer for the Mathematics panel, Swiss National Science Foundation
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/3/2014-7/3/2014
 
Plats: Linköping
Uppdrag: Member of the board of the National Supercomputer Centre (NSC)
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/1/2014-31/12/2014
 
Plats: Linköping
Uppdrag: Member International Scientific Committee for Africomp2015
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/3/2014-7/3/2014
 
Plats: Linköping
Uppdrag: Member of the board of Linköping Institute of Technology (LiTH)
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/1/2014-31/12/2014
 
Plats: Linköping
Uppdrag: Member Organizing Committee for 3rd International Workshop on High-Order CFD Methods
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/1/2014-31/12/2014
 
Plats: KTH, Stockholm
Uppdrag: Member PhD Thesis evaluation committee
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/1/2014-31/12/2014
 
Plats: Linköping
Uppdrag: Member of three Docent evaluation committees
Namn: Nordström, Jan
Period: 1/1/2014-31/12/2014
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i docentnämnd för Daniel Persson, ISY
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 2014
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i docentnämnd för Leif Melkersson, MAI
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 2014
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i docentnämnd för Joakim Arnlind, MAI
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 2014
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Ledamot i docentnämnd för George Baravdish, ITN
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 2014
 

2013

Plats: Matematiska institutionen, Uppsala universitet
Uppdrag: Betygsnämnd, Benny Avelins disputation
Namn: Björn, Jana
Period: 24 maj 2013
 
Plats: [Plats]
Uppdrag: Medlem i beredningsgruppen för NT-1, Vetenskapsrådet
Namn: Björn, Jana
Period: april - september 2013
 
Plats: Vetenskapsrådet
Uppdrag: Medlem i beredningsgruppen för NT-1
Namn: Björn, Jana
Period: april - september 2013
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Docentnämnd för Jacob Löfvenberg, ISY
Namn: Bergqvist, Göran
Period: ht 2013
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Docentnämnd för Annie Jonsson, IFM
Namn: Bergqvist, Göran
Period: ht 2013
 
Plats: Linköpings Universitet
Uppdrag: Betygsnämnd vid disputation (reserv)
Namn: Erhardsson, Torkel
Period: 25 oktober 2013
Kommentarer: Fredrik Lindsten, ISY
 
Plats: Aalto University, Helsinki, Finland
Uppdrag: Opponent vid Patrik Noréns disputation
Namn: Hultman, Axel
Period: 14-16 april, 2013
 
Plats: Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper
Uppdrag: Opponent på licentiatavhandling
Namn: Quttineh, Nils-Hassan
Period: 2013
Kommentarer: Magnus Önnheim, Optimization of Maintenance Planning for Multi-Component Systems, and Primal–Dual Convergence Characterizations in Convex Optimization, 18 juni 2013
 

2012

Plats: Madrid
Uppdrag: Betygsnämnd i disputation
Namn: Milagros Izquierdo
Period: 12 december 2012
Kommentarer: Carmen Cano Sarabia
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Docentnämnd för Klas Nordberg, ISY
Namn: Bergqvist, Göran
Period: ht 2012
 
Plats: KTH, Stockholm
Uppdrag: Betygsnämnd vid disputation, Anna Sakovich: A Study of Asymptotically Hyperbolic Manifolds in Mathematical Relativity
Namn: Bergqvist, Göran
Period: 15 oktober 2012
 
Plats: University of Bergen
Uppdrag: Opponent vid disputation för A. Frolova
Namn: Shaposhnikova, Tatiana
Period: 28 maj - 2 juni, 2012
 
Plats: LiU
Uppdrag: Betygsnämnd vid disputation
Namn: Erhardsson, Torkel
Period: 22 november 2012
Kommentarer: Christian Lyzell, ISY
 

2011

Plats: Karlstads universitet
Uppdrag: Betygskommitté vid disputation
Namn: Herberthson, Magnus
Period: 20 oktober 2011
Kommentarer: Patrik Sandin, Cosmological Models and Singularities in General Relativity
 
Plats: Linköpings universitet
Uppdrag: Docentnämnd för Louise Trygg
Namn: Björn, Jana
Period: januari - september 2011
 
Plats: Chalmers, Göteborg
Uppdrag: Opponent vid disputation för Peter Lindroth: Product Configuration from a Mathematical Optimization Perspective.
Namn: Holmberg, Kaj
Period: vt 2011
 
Plats: KTH, Stockholm
Uppdrag: Betygsnämnd för disputation: Mikael Fallgren: Optimization of Joint Cell, Channel and Power Allocation in Wireless Communication Networks.
Namn: Holmberg, Kaj
Period: ht 2011
 
Plats: LiU
Uppdrag: Docentnämnd för Christian Kowalkowski, IEI
Namn: Holmberg, Kaj
Period: ht 2011
 
Plats: LiU
Uppdrag: Docentnämnd för Johan Löfberg, ISY
Namn: H
Period: ht 2011
 
Plats: Uppsala
Uppdrag: Betygsnämnd i disputation
Namn: Milagros Izquierdo
Period: 21 september 2011
Kommentarer: Johan Björklund
 
Plats: Linköping
Uppdrag: Arrangör finalen skolornas matematiktävling
Namn: Milagros Izquierdo
Period: 19 november 2011
 
Plats: Madrid
Uppdrag: Betygsnämnd i disputation
Namn: Milagros Izquierdo
Period: 12 december 2011
 
Plats: Stockholms universitet
Uppdrag: Betygsnämnd vid disputation
Namn: Hultman, Axel
Period: 18 januari 2011
 
Plats: LiU
Uppdrag: Redaktör för Proceedings of FPSAC 2011
Namn: Hultman, Axel
Period: januari - juni 2011
 
Plats: KTH, Stockholm
Uppdrag: Betygsnämnd för disputation
Namn: Jan Nordström
Period: 10 december 2011
Kommentarer: David Tempelmann
 
Plats: Stockholm
Uppdrag: ledamot i SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning, KVA.
Namn: Agahi, Hoda
Period: 2011-2014
 
Plats: Umeå universitet
Uppdrag: Biträdande handledare
Namn: Asratian, Armen
Period: 2011
Kommentarer: Carl Johan Casselgren
 
Plats: Örebro universitet
Uppdrag: Sakkunniguppdrag
Namn: Bergsten, Christer
Period: ht 2011
Kommentarer: Universitetslektor matematikdidaktik
 
Plats: Linnéuniversitetet
Uppdrag: Docentnämnd
Namn: Bergsten, Christer
Period: vt 2011
Kommentarer: Constanta Olteanu
 
Plats: Högskolan Kristianstad
Uppdrag: Sakkunniguppdrag
Namn: Bergsten, Christer
Period: vt 2011
Kommentarer: Professur i matematikämnets didaktik
 
Plats: LiU
Uppdrag: Docentnämnd för José Peña, IDA
Namn: Erhardsson, Torkel
Period: jan-feb 2011
 

2010

Plats: Linnéuniversitetet i Växjö
Uppdrag: Opponent på Lic-avhandling
Namn: Berntsson, Fredrik
Period: Februari 2010
Kommentarer: Sara Rydström, Regularization of parameter problems for dynamic beam models.
 
Plats: Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper
Uppdrag: Opponent på licentiatavhandling
Namn: Larsson, Torbjörn
Period: 2010
Kommentarer: Adam Wojciechowski, On the optimization of opportunistic maintenance activities, 13 september 2010
 
Plats: Linköping/Norrköping
Uppdrag: Sakkunniguppdrag, lektorstjänst vid ITN, Linköpings Universitet
Namn: Herberthson, Magnus
Period: Hösten 2010
 
Plats: Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Uppdrag: Ledamot i betygsnämnden för J. Vasilis disputation
Namn: Björn, Jana
Period: 7 oktober 2010
 
Plats: Universidad Complutense de Madrid
Uppdrag: Extern granskare av E.D.Cartagenas PhD thesis
Namn: Björn, Jana
Period: November 2010
 
Plats: Europeiska Unionen
Uppdrag: Ledamot i Europeiska Matematiska Samfundets etikkommitté
Namn: Tatiana Shaposhnikova
Period: från januari 2010
 
Plats: LiU
Uppdrag: Docentnämnd för Fredrik Persson, IEI
Namn: Holmberg, Kaj
Period: ht 2010
 
Plats: Kristiansand, Norge
Uppdrag: Betygsnämnd disputation
Namn: Bergsten, Christer
Period: vt 2010
Kommentarer: Odd Tore Kaufmann
 
Plats: Roskilde, Danmark
Uppdrag: Betygsnämnd disputation
Namn: Bergsten, Christer
Period: 27 augusti 2010
Kommentarer: Mario Sánchez Aguilar
 

2009

Plats: Luleå tekniska universitet
Uppdrag: Sakkunniguppdrag
Namn: Bergsten, Christer
Period: ht 2009
Kommentarer: Universitetslektor matematik och lärande
 

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 14 11:06:14 CEST 2018