Göm menyn

Kompetensutveckling

Sidan uppdateras inte längre och inmatning är inte längre tillgänglig.2017

Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: Photoshop - Redigera foton
Namn: Johansson, Karin
Period: 25 januari 2017
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: Outlook - Uppgifter
Namn: Johansson, Karin
Period: 30 januari 2017
 
Plats: IT-utbildningar/IT-avdelningen
Aktivitet: Strukturera ditt arbete
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 9 februari 2017
 
Plats: LiU, Lika villkor
Aktivitet: Föreläsning: Mobbning i arbetslivet
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 22 februari 2017
 
Plats: Folkuniversitetet, Linköping
Aktivitet: Fotografering med systemkamera- steg 1
Namn: Johansson, Karin
Period: 2 februari - 16 mars 2017
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: InDesign - Skapa en broschyr
Namn: Johansson, Karin
Period: 4 april 2017
 

2016

Plats: Företagsuniversitetet, Stockholm
Aktivitet: Skriva för webb, intranät och sociala medier
Namn: Johansson, Karin
Period: 1-2 juni 2016
 
Plats: LiU
Aktivitet: Globala trender inom sociala medier och digital marknadsföring
Namn: Johansson, Karin
Period: 4 februari 2016
 
Plats: Universitetsklubben, LiU
Aktivitet: Etikseminarium för interna miljörevisorer
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 8 juni 2016
 
Plats: Universitetsklubben, LiU
Aktivitet: Utbildningsdag för interna miljörevisorer
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 25 augusti 2016
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: Outlook - Kalendern
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 5 september 2016
 
Plats: LiU, Tema
Aktivitet: Introduktion till genusvetenskap
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 13 september 2016
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: Photoshop - grunder
Namn: Craemer, Pia och Johansson, Karin
Period: 14 september 2016
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: InDesign - grunder
Namn: Craemer, Pia och Johansson, Karin
Period: 21 september 2016
 
Plats: LiU, Origo
Aktivitet: Brandskyddsutbildning, steg 2
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 29 november 2016
 
Plats: LiU, Didacticum
Aktivitet: Krisstödsutbildning
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 12 december 2016
 
Plats: LiU, Origo
Aktivitet: Brandskyddsutbildning, steg 2
Namn: Johansson, Karin
Period: 29 november 2016
 
Plats: LiU, Kommunikationsavdelningen
Aktivitet: Webbstugor inom projektet ny LiU-webb
Namn: Johansson, Karin
Period: jan-dec 2016
 

2015

Plats: HR-avdelningen
Aktivitet: Utbildning i arbetsrätt och personalansvar
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 10 februari 2015
 
Plats: HR-avdelningen
Aktivitet: Utbildning: Rehabilitering i praktiken
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 12 februari 2015
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: OneNote grunder
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 26 februari 2015
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: OneNote grunder
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 26 februari 2015
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: Utbildning i Qlikviews forskarutbildningsapplikation
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 23 april 2015
 
Plats: LiU
Aktivitet: Brandskyddsutbildning för LiU-anställda
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 20 maj 2015
 
Plats: LiU
Aktivitet: Lagbevakning för interna miljörevisorer
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 20 augusti 2015
 
Plats: Didacticum
Aktivitet: OneNote, grunder för administrativa chefer
Namn: Engström, Madelaine
Period: 2 september 2015
 
Plats: Det regionala myndighetsnätverket för mänskliga rättigheter
Aktivitet: Föreläsning med Pelle Sandstrak: Hur frisk får man bli innan man blir sjukligt normal?
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 29 september 2015
 
Plats: Storgården, Rimforsa
Aktivitet: HR-internat för LiU:s personalintendenter
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 13-14 oktober 2015
 
Plats: LiU
Aktivitet: Administrationen i centrum
Namn: Engström Madelaine, Fasting Britt-Marie, Billberg Elaine, Carlsson Roth Theresia, Craemer Pia, Kronqvist My, Abebe Meaza, Gustafsson Monika, Lagali Hensen Theresa, Johansson Karin
Period: 16 november 2015
 
Plats: Kommunikationsavdelningen
Aktivitet: Webbstugor och utbildning i Sitecore "Ny LiU-webb 2015"
Namn: Johansson, Karin
Period: jan - nov 2015
 
Plats: LiU, campus Valla
Aktivitet: Tekniska högskolans Utbildningsdag
Namn: Skoglund, Ingegerd
Period: 4 juni 2015
 
Plats: Umeå
Aktivitet: Utbildning i vägledningsmetodik för studievägledare.
Namn: Micaela Bergfors
Period: 4-6 maj 2015
 
Plats: Oslo
Aktivitet: Utbildning för studievägledare, besök vid Oslo universitet.
Namn: Micaela Bergfors
Period: 7-9 oktober 2015
 
Plats: LiU
Aktivitet: Brandskyddsutbildning för LiU-anställda
Namn: Johansson, Karin
Period: 20 maj 2015
 
Plats: LiU
Aktivitet: Utbildning LiU:s informationsskärmar
Namn: Johansson, Karin
Period: 19 mars 2015
 
Plats: Det regionala myndighetsnätverket för mänskliga rättigheter
Aktivitet: Föreläsning med Pelle Sandstrak: Hur frisk får man bli innan man blir sjukligt normal?
Namn: Johansson, Karin
Period: 29 september 2015
 

2014

Plats: CUL
Aktivitet: Skapa innehåll på webben
Namn: Johansson, Karin
Period: 2014-03-13
 
Plats: IBL, LiU
Aktivitet: Mångfaldskunskap, 15 hp
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: vt 2014
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: LISAM grundkurs
Namn: Gustafsson, Monika; Lagali Hensen, Theresa; Carlsson Roth, Theresia
Period: 2014-08-19
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: Kurs för Lisam-administratörer
Namn: Gustafsson, Monika; Carlsson Roth, Theresia
Period: 2014-08-20
 
Plats: Didacticum, LiU
Aktivitet: Kurs i Adato (webbaserat rehabiliteringssystem)
Namn: Engström, Madelaine och Carlsson Roth, Theresia
Period: 2014-08-28
 
Plats: LiUB
Aktivitet: Workshop "Mobil akademiker"
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 2014-09-23
 
Plats: Kommunikationsavdelningen, LiU
Aktivitet: Webbstugor "Ny LiU-webb 2015"
Namn: Johansson, Karin
Period: okt-dec 2014
 
Plats: Vadstena, Starby hotell
Aktivitet: HR-internat för LiU:s personalintendenter
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 23-24 oktober 2014
 
Plats: Fackförbundet ST, Nationernas Hus
Aktivitet: Seminarium: Hantera din stress med KBT
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 4 november 2014
 
Plats: Nationernas Hus
Aktivitet: Föreläsning: Mångfald - besvärligt härligt!
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 11 november 2014
 
Plats: LiU
Aktivitet: Grundutbildning i kvalitetsledning
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 17-18 november 2014
 
Plats: Lidingö
Aktivitet: Studiebesök på Carl Malmsten Furniture Studies
Namn: Avdelningen för verksamhetsstöd
Period: 9-10 april 2014
Kommentarer: Studiebesök samt planeringsdag
 
Plats: LiU, campus Valla
Aktivitet: Program för ledare inom forskning och utbildning
Namn: Skoglund, Ingegerd
Period: nov. 2014 -- nov. 2015
 

2013

Plats: Stockholm
Aktivitet: Arbetsrätt för chefer i staten.
Namn: Madelaine Engström
Period: 2013-02-13--2013-02-14
 
Plats: CUL
Aktivitet: Polopoly
Namn: Skoglund, Ingegerd
Period: 11--25 april 2013
 
Plats: LiU, IKK
Aktivitet: Etik 1, 15 hp
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: vt 2013
 
Plats: SPV, campus Linköping
Aktivitet: Pensionsutbildning
Namn: Madelaine Engström
Period: 2 oktober 2013
 
Plats: CUL, Linköpings Universitet
Aktivitet: Forskarhandledningskurs, FoHa
Namn: Tkatjev, Vladimir
Period: maj-december 2013
 
Plats: CUL
Aktivitet: Skapa innehåll på webben
Namn: Craemer Pia
Period: 27 december 2013
 
Plats: CUL, Linköping
Aktivitet: Course Design, Examination and Evaluation - Advanced Course in Higher Education Pedagogy
Namn: Pielaszkiewicz, Jolanta
Period: August-December 2013
 
Plats: Linköpings universitet
Aktivitet: Nyfiken på ledarskap
Namn: Brandén, Henrik
Period: mars-juni 2013
 
Plats: IBL, LiU
Aktivitet: Migration och kulturmöten, 15 hp
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: ht 2013
 
Plats: Institutionen för medicin och hälsa, LiU
Aktivitet: Studiebesök
Namn: Verksamhetsstöds personal
Period: 3 december 2013
 
Plats: CUL
Aktivitet: Kurs i LISAM
Namn: Johansson, Karin
Period: 2013-05-31
 

2012

Plats: CUL, Linköpings Universitet
Aktivitet: Forskarhandledningskurs, FoHa 1201
Namn: Fredrik Berntsson
Period: Februari, 2012
 
Plats: CUL
Aktivitet: Pedagogisk Kurs, CUL steg 3
Namn: Martin Singull
Period: vt 2012
 
Plats: CUL, Linköpings universitet
Aktivitet: Intensivkurs Polopoly
Namn: Berntsson Fredrik, Janfalk Ulf, Johansson Karin, Langer Mikael, Singull Martin, Skoglund Ingegerd
Period: 8 mars 2012
Kommentarer: Utvärdering av Polopoly för MAI
 
Plats: CUL, Linköpings universitet
Aktivitet: Polopoly 9
Namn: Berntsson Fredrik, Johansson Karin, Kulesh Luba
Period: 11, 18 och 25 april 2012
 
Plats: Key-huset, campus Valla
Aktivitet: Upphandling och inköp, utbildning för chefer och ledare på LiU.
Namn: Madelaine Engström
Period: 8 maj 2012
 
Plats: LiU
Aktivitet: Intern revision för miljörevisorer - grundkurs
Namn: Roth, Theresia
Period: 29-31 maj 2012
 
Plats: LiU, internrevisionen
Aktivitet: Seminarium "Etik och förhållningssätt" för interna miljörevisorer på LiU
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 2012-09-24
 
Plats: ALTEA AB
Aktivitet: Lagutbildning för interna miljörevisorer
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 2012-09-26
 
Plats: CUL
Aktivitet: Qlikview - forskarutbildningsapplikationen
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 2012-10-10
 
Plats: LiU
Aktivitet: Kurs i Offentlighet och sekretess vid LiU
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: 29 oktober 2012
 
Plats: Stockholm
Aktivitet: Kurs : "Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor"
Namn: Kulesh, Luba
Period: 7-8 november 2012
 
Plats: LiU
Aktivitet: Studieadministrativ kurs
Namn: Pia Craemer, Monika Gustafsson, Eija Lidman, Luba Kulesh
Period: 14 november 2012
 
Plats: CUL´s lokaler
Aktivitet: Beställarkurs
Namn: Gustafsson, Monika
Period: 2012-06-01
 
Plats: CUL´s lokaler
Aktivitet: Qlik View kurs
Namn: Gustafsson, Monika
Period: 2012-05-09
 
Plats: CUL
Aktivitet: Polopoly 9
Namn: Craemer, Pia
Period: 14 och 21 november, 2012
 
Plats: LiU, IKK
Aktivitet: Arbetslivets etik, 7,5 hp
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: ht 2012
 
Plats: CUL
Aktivitet: Beställarkurs
Namn: Craemer, Pia
Period: 11 december 2012
 
Plats: LiU, IBL
Aktivitet: Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7,5 hp
Namn: Carlsson Roth, Theresia
Period: ht 2012
 

2011

Plats: Altea AB
Aktivitet: Kurs i grundläggande miljölagstiftning
Namn: Roth, Theresia
Period: 2011-08-30
 

2010

Plats: LiU, IBL
Aktivitet: Strategiskt personalarbete 2
Namn: Roth, Theresia
Period: 2010-2011
 
Plats: Företagsuniversitetet, Stockholm
Aktivitet: Photoshop - bildbehandling i praktiken
Namn: Kulesh, Luba
Period: maj, 2010
 
Plats: AddSkill på Linköpings universitet
Aktivitet: Windows 7
Namn: Johansson, Karin
Period: Januari 2010
 

2009

Plats: LiU, IBL
Aktivitet: Strategiskt personalarbete 1
Namn: Roth, Theresia
Period: 2009-2010
 
Plats: Företagsuniversitetet, Stockholm
Aktivitet: Certifierad webbredaktör
Namn: Kulesh, Luba
Period: oktober-december 2009
 

2008

Plats: CUL, Linköpings universitet
Aktivitet: Grundkurs för webbredaktörer, 77GU03
Namn: Johansson, Karin
Period: ht 2008
 

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 14 11:06:28 CEST 2018