Göm menyn

Forskningsinformation och populärvetenskapliga presentationer

Sidan uppdateras inte längre och inmatning är inte längre tillgänglig.2018

Titel: Why mathematics is essential for a modern society
Författare: Berntsson, Fredrik
Publicerad: Pi dagen, Kigali, Rwanda, Mars, 2018
 

2017

Titel: SciLab och simulering av en fotboll
Författare: Berntsson, Fredrik
Publicerad: Berzeliusskolan, Januari 2017
 

2016

Titel: Oändlighet, summor, primtal och tegelstenar
Författare: Björn, Anders
Publicerad: Berzeliusskolan, 17 maj 2016
 
Titel: SciLab för laborativa inslag i matematik eller fysik
Författare: Berntsson, Fredrik
Publicerad: Vetenskapsdagen, 6:e oktober, 2016
 
Titel: Matematik och universums innersta struktur
Författare: Joakim Arnlind
Publicerad: [Referens], 27 oktober 2016
 
Titel: Hur tänker en matematiker?
Författare: Joakim Arnlind
Publicerad: Quintek, 11 november 2016
 
Titel: Att läsa matematik på universitetet
Författare: Joakim Arnlind
Publicerad: Klara gymnasium, 22 november 2016
 

2015

Titel: Rymden
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Lillgårdsskolan, Linköping, 5 mars 2015
 
Titel: Vad är matematik?
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Besök av Västerviks gymnasium, 25 mars 2015
 
Titel: När är något optimalt? Introduktion till optimeringslära.
Författare: Quttineh, Nils-Hassan
Publicerad: [Referens], 16 april 2015
 
Titel: Effektiv produktionsplanering inom svensk processindustri
Författare: Quttineh, Nils-Hassan
Publicerad: [Referens], 4 maj 2015
 
Titel: Vad är matematik?
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Besök av Alléskolan i Hallsberg, 16 april 2015
 
Titel: Rymden
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Seminarier på Råssnässkolan i Motala. Via "Låna en forskare", 25 september 2015
 
Titel: Einsteins relativitetsteori 100 år
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Intervju i radio P4, 10 augusti 2015
 
Titel: Vad händer när a*b inte är lika med b*a?
Författare: Arnlind, Joakim
Publicerad: Föredrag under Populärvetenskapliga veckan, 22 oktober 2015
 
Titel: Oändlighet, summor, primtal och tegelstenar
Författare: Björn, Anders
Publicerad: Berzeliusskolan, 6 november 2015
 

2014

Titel: Vad händer när axb inte är lika med bxa? Matematisk egenhet eller rätt sätt att beskriva världen?
Författare: Arnlind, Joakim
Publicerad: Populärvetenskapliga veckan, LiU, 21 oktober 2014
 
Titel: Vad gör en matematiker?
Författare: Arnlind, Joakim
Publicerad: Besök av naturvetare från Gränna, 23 april 2014
 
Titel: Rymden
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Forskarfredag, Björnkärrskskolan i Linköping, 26 september 2014
 
Titel: Rymden
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Forskarfredag, Ljuraskolan i Norrköping, 26 september 2014
 
Titel: Vad är matematik?
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Studiebesök av Alléskolan i Hallsberg, 9 april 2014
 
Titel: Majmingling
Författare: Martin Bengtsson
Publicerad: För gymnasie- och grundskolelärare, 12 maj 2014
 
Titel: Tankeavslöjande aktiviteter
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 7 februari 2014
 
Titel: Referensgruppsmöte: Mentometersystem i matematikundervisningen
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 12 mars 2014
 
Titel: Referensgruppsmöte: Tankeavslöjande aktiviter i matematikunderviningen
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 13 mars 2014
 
Titel: Problemlösning, matematiska tillämpningar, modeller och Fermiproblem
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 3 april 2014
 
Titel: Kommunbaserad forskning i matematikdidaktik
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 6 maj 2014
 
Titel: Fat(t)a(la) Tal
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 9 oktober 2014
 
Titel: Referensgruppsmöte: Mentometersystem i matematikundervisningen
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 19 november 2014
 
Titel: Referensgruppsmöte: Ihopparningsaktiviteter i matematikundervisningen
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 19 november 2014
 
Titel: Referensgruppsmöte: Ihopparningsaktiviteter i matematikundervisningen
Författare: Ärlebäck, Jonas Bergman
Publicerad: [Referens], 20 november 2014
 

2013

Titel: Differentialekvationer utan derivator - Hur och varför?
Författare: Björn, Jana
Publicerad: Majmingling, Linköpings universitet, 6 maj 2013
 
Titel: Production scheduling in the process industry
Författare: Quttineh, Nils-Hassan
Publicerad: Forskning vid LiTH, 9 april 2013
 
Titel: Vad gör en matematiker?
Författare: Arnlind, Joakim
Publicerad: Föreläsning för Quintek, 13 november 2013
 

2012

Titel: Cirklarnas många ansikten
Författare: Björn, Jana
Publicerad: Föredrag, Stadsbiblioteket Norrköping, 14 mars 2012
 
Titel: Kosmologi - om konsten att beskriva universum med matematik
Författare: Andersson, Fredrik
Publicerad: Föredrag i anslutning till pi-dagen på Stadsbiblioteket i Västervik, 13 mars 2012
 
Titel: Matematik som ett verktyg som optimerar tillvaron!
Författare: Quttineh, Nils-Hassan
Publicerad: Majmingling, Linköpings universitet, 7 maj 2012
 

2011

Titel: En cirkelresa: Från Linköping till Arkimedes och tillbaka
Författare: Björn, Jana
Publicerad: Föredrag, Stadsbiblioteket, 15 mars 2011
 
Titel: Vad är optimalt?
Författare: Holmberg, Kaj
Publicerad: Populärvetenskaplig dag, LiU, 18 oktober 2011
 
Titel: Programpunkten Kreativ problemlösning, Arbetsseminarium med åtta olika klasser
Författare: Larsson, Niclas och Larsson, Kerstin
Publicerad: Skolprogrammet vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg, 11-13 maj 2011
 
Titel: Räkning - en kul historia
Författare: Larsson, Niclas och Larsson, Kerstin
Publicerad: Nämnaren 2, 2011
 

2010

Titel: Matematik - ett vapen i kampen mot cancer
Författare: Holm, Åsa
Publicerad: Populärvetenskaplig dag, 20 oktober 2010
 
Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Unga forskare, 10 mars 2010
 
Titel: Rymden
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Lillgårdsskolan, Linköping, Februari, 2010
 
Titel: Rättvis rankning ?
Författare: Bergqvist, Göran
Publicerad: Populärvetenskaplig dag, 20 oktober 2010
 

2009

Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Unga forskare, 4 mars 2009
 

2008

Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Besök på Berzeliusgymnasiet, 13 februari 2008
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Besök på Berzeliusgymnasiet, 13 februari 2008
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Populärvetenskaplig dag, 15 oktober 2008
 
Titel: Einstein's Relativity
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Svenska fysikersamfundets årsmöte, 14 mars 2008
 
Titel: Unmasking the Dark Side of the Universe
Författare: Dunsby, Peter
Publicerad: Popular lecture in C1, 23 octobre 2008
 

2007

Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Populärvetenskaplig dag, 17 oktober 2007
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Gymnasiebesök från Nässjö, 6 december 2007
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Flickor och teknik, 5 november 2007
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Besök på Berzeliusgymnasiet, 14 maj 2007
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Gymnasiebesök från Nässjö, 6 december 2007
 

2006

Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Besök av Curt Nicolin-gymnasiet, 13 februari 2006
 
Titel: Läsförståelse och matematik - behöver man lära sig läsa matematik?
Författare: Österholm, Magnus
Publicerad: Matematikbiennalen, Malmö, 26-27 januari 2006
 
Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Besök av Ebersteinska gymnasiet, 24 mars 2006
 
Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Gymnasiebesök från Eksjö, 11 maj 2006
 

2005

Titel: Frågestund
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Radio Östergötland, 21 februari 2005
 
Titel: Läsarfrågor i Allt om Vetenskap
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Allt om Vetenskap, augusti 2005
 
Titel: Krökta rum, svarta hål och big bang
Författare: Bergqvist, Göran
Publicerad: Einstein-jubileum, Länsmuseet, 1 december 2005
 
Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Einsteinjubileum, Länsmuseet i Linköping, 1 december 2005
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Sonja Kovalevsky-dagarna, 11-12 november 2005
 
Titel: A short history about Riemann surfaces
Författare: Ying, Daniel
Publicerad: Kollokvie Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 19 oktober/2005
 

2004

Titel: Why is there no Nobel prize in mathematics?
Författare: Björn, Anders
Publicerad: De Morgan Association Newsletter, 2004
 
Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Information till gymnasieelever, 22 oktober 2004
 
Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Flickor och teknik, 8 november 2004
 
Titel: Einsteins relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Sonja Kovalesky-dagarna, 13 november 2004
 
Titel: Läsförståelse inom matematik och att lära sig matematik genom att läsa matematiska texter
Författare: Österholm, Magnus
Publicerad: Skolforum på Stockholmsmässan, 1-3 november 2004
 
Titel: Att läsa matematiska texter som en del av lärande inom matematik
Författare: Österholm, Magnus
Publicerad: Öppet hus hos forskarskolorna i Matematikdidaktik respektive Beräkningsvetenskap, 15-16 november 2004
 

2003

Titel: Matematik i Radio Stockholms vetenskapstimme
Författare: Linusson, Svante
Publicerad: Radio Stockholm, 2003 vid 6 tillfällen
 
Titel: Vad gör ett Bayesianskt nätverk ?
Författare: Timo Koski
Publicerad: Öppet hus, Linköpings universitet, 1/03/2003
 
Titel: Einsteins ekvivalensprincip och problem med Newtons mekanik
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Föredrag på IKP, LIU, 2003-06-11
 
Titel: Svarta hål - attraktiva objekt
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Öppet hus vid Linköpings universitet, 2003-03-01
 
Titel: Einsteins speciella relativitetsteori
Författare: Herberthson, Magnus
Publicerad: Information till gymnasieelever, 2003-10-17
 
Titel: En gyllene pyramid
Författare: Bergsten, Christer
Publicerad: Nämnaren 30(2), s. 36-41., 2003
 

2002

Titel: Scheman ska vara rättvisa
Författare: Eveborn, P., Rönnqvist, M.
Publicerad: Callcenter Fokus, No. 6, 22-23, 2002
 
Titel: Rätt bemanning på callcentret
Författare: Lindqvist, R., Rönnqvist, M.
Publicerad: Callcenter Fokus, No. 5, 24-25, 2002
 
Titel: Integrerad produktionsplanering för massabruk
Författare: Rönnqvist, M.
Publicerad: Nordisk Papper och Massa, nr 5, sid 61, 2002
 
Titel: It's a book about an optimal region
Författare: Rönnqvist, M.
Publicerad: Informationsbok om Mjärdevi, 4 sidor, juni 2002
 
Titel: Optimering av snöröjning
Författare: Lindberg, P. O.
Publicerad: Vetenskapsradion, 10 januari 2002
 
Titel: Optimering av snöröjning
Författare: Lindberg, P. O.
Publicerad: Östgöta Correspondenten, 11 januari 2002
 

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 14 11:05:22 CEST 2018