Göm menyn

Examensarbeten

The publication list is extracted from the DiVA - Academic Archive Online - publishing system. The extraction software is developed by Johan Wiklund.
Show/hide year headlines.
Show/hide links to additional information.
2018
Martin Olsson, "Vortex Formation in Free Space", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/12--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Hanna Andersson, "Den flippade läxan: En systematisk litteraturstudie av läxor i det flippade matematikklassrummet", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/11--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Axel Tiger Norkvist, "The noncommutative torus as a minimal submanifold of the noncommutative 3-sphere", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/10--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Maria Miranda Navarro, "Comparative Study of Several Bases in Functional Analysis", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/09--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Axel Skyttner, "Multi-person Pose Estimation in Soccer Videos with Convolutional Neural Networks", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/07--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Lisa Andersen, Sandra Tebring, "Metakognitiva förmågors påverkan på elevers prestationer i matematisk problemlösning", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/7--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Rebecka Wahlström, "Elevers begreppsbilder av bråk: En litteraturstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/8--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Erik Jönsson, "Tug-of-war games of the p-Laplacian for analysts", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/05--SE, 2018.
KeywordsBiBTeXFulltext
Erik Sätterqvist, "Sequences of Functions: Different Notions of Convergence and How They Are Related", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/06--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Grayson Webb, "A Gaussian Mixture Model based Level Set Method for Volume Segmentation in Medical Images", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/08--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Elina Angelöv Petersson, "Programmering som en problemlösningsmetod i ämnet matematik inom gymnasieskolan", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/06--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Peter Johansson, Frans Öyan, "Digitala spel - rätt eller fel? Digitala spels påverkan på motivation och lärande i matematikklassrummet", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/04--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Albin Göransson, "Stability and accuracy for difference methods using asynchronous processors", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/03--SE, 2018.
KeywordsBiBTeXFulltext
Marianne Söderholm, "Stream Classification and Solubility of the Dispersion Equation for Piecewise Constant Vorticity", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/04--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Erik Bråmå, "Strain Energy of Bézier Surfaces", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/16--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Emma Lindgren, "Solving ill-posed problems with mollification and an application in biometrics", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/02-SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Ariyan Abdulla, Erik Andersson, "Heuristiska algoritmer för schemaläggning i real-tidssystem med hänsyn till data beroenden", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/01--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Bibifatemeh Vahab Zadeh Mousavi, "Begreppen förändring och förändringshastighet: En studie av svenska gymnasieelevers förståelse och kunskaper", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/03--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Charalampos Triantafillidis, "Komplexa tal: Några nedslag i matematikhistorien för att utveckla en matematikhistorisk integrerad undervisning.", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/2--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2017
Mari Ahlquist, "On Knots and DNA", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/17--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Victor Bergelin, "Human Activity Recognition and Behavioral Prediction using Wearable Sensors and Deep Learning", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/04--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jessika Boberg, "A comparison of sequencing formulations in a constraint generation procedure for avionics scheduling", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/18--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Grayson Webb, "Biorthogonal Polynomials", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/15--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Christoffer Holm, "A Noncommutative Catenoid", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/14--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Linda Lundin, "Lektionsplanering i matematik och hypotetiska utvecklingsbanor: En intervjustudie med gymnasielärare", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2017/07--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johan Persson, "Restricted Region Exact Designs", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/12--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Erik Landstedt, "Fractals and Billiard Orbits on Sierpinski Carpets", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/05--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Sofia Svensson, "Lokala dimensioner och radiella vikter i Rn", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/06--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Andreas Christensen, "Capacity estimates and Poincaré inequalities for the weighted bow-tie", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/07--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Mikael Böörs, Tobias Wängberg, "Classification by Decomposition: A Partitioning of the Space of 2X2 Symmetric Games", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/10--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Simon Jönsson, "Limiting Spectral Distribution and Capacity of MIMO Systems", Student thesis, LiTH-MAT-EX–2017/08–SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Oscar Äng, Alexander Trygg, "Planering av stränggjutningsproduktion: En heruistisk metod", Student thesis, , 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Anisa Susic, "Relevans och autenticitet av infärgade uppgifter: En fallstudie på hantverksprogrammet - frisör", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2017/02--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Simon Pettersson, "Elevers begreppsbilder av komplexa tal: En litteraturstudie av matematikdidaktisk forskning", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2017/05--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Anton Karlsson, "Population Models with Age and Space Structure", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/03--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jonas Olsson, "Solving a highly constrained multi-level container loading problem from practice", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/01--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Hugo Johansson, Hendric Kjellström, "GPS assisted stabilization and tracking for a camera system", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/08--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2016
Karl Rönnby, "Monte Carlo Simulations for Chemical Systems", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/07--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jonas Granholm, "Some cyclic properties of graphs with local Ore-type conditions", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/04--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Axel Tiger Norkvist, "An investigation concerning the absolute convergence of Fourier series", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Olle Abrahamsson, "A Gröbner basis algorithm for fast encoding of Reed-Müller codes", Student thesis, LiTH-MAT-EX–2016/06–SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Emil Karlsson, "The unweighted mean estimator in a Growth Curve model", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/03--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Emelie Karlsson, Claes Arvidson, "Work Distribution for a Heterogeneous Library Staff: A Personnel Task Scheduling Problem", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/05--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Akdas Hossain, Emma Miléus, "Eye Movement Event Detection for Wearable Eye Trackers", Student thesis, LiTH-MAT-EX–2016/02–SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Therese Didriksson, "Öppna matematikuppgifter på gymnasiet: Studie baserad på en fallstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2016/02--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Märta Wessbo, "Att undervisa andraspråkselever i matematik. En litteraturstudie för matematiklärare.", Student thesis, LiTH-LÄR-MG-A--2016/02--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Yurong Zhu, "Large Deviations on Longest Runs", Student thesis, LiTH-MAT-INT-G--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Marcus Bennevall, "Cultivating Creativity in the Mathematics Classroom using Open-ended Tasks: A Systematic Review", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Maria Servitja Robert, "A First Study on Hidden Markov Models and one Application in Speech Recognition", Student thesis, LiTH-MAT-INT-B--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2015
Peter Söderberg, "Lärstilar: Om deras betydelse för lärares planering och organisation av matematikundervisningen", Student thesis, LIU-LÄR-L-EX--16/07--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johan Green, "Utomhuspedagogik - ett komplement till matematikundervisningen", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2015/05--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johann Joachim Pavski, "Handover Optimization in GSM", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/10--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Måns Klingspor, "Hilbert Transform: Mathematical Theory and Applications to Signal processing", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/09--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Caroline Granfeldt, "Rotating Workforce Scheduling", Student thesis, LITH-MAT-EX--2015/08--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Thomas Pettersson, "Analysis and implementation of the Smooth Discrete Element Method in AgX", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/07--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jacob Ljunge, "Att använda undervisningsmetoden Flippat Klassrum: En interventionsstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2015/01--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jakob Ljunge, "Att använda undervisningsmetoden Flippat Klassrum: En interventionsstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2015/01--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Andreas Lindblad, "Routing of traffic in an IP-network using combined routing patterns", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/06--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
David Larsson, "Algorithmic Construction of Fundamental Polygons for Certain Fuchsian Groups", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/05--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Per Bäck, "Bäcklund transformations for minimal surfaces", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/04--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Therese Didriksson, "Öppna och rika matematikuppgifter i skolundervisningen", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2015/03--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Kristoffer Strengbom, "Mobile Services Based Traffic Modeling", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/03--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Rebecka Håkansson, "Staff scheduling in elderly care - A simulation study of trade-offs", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/02--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Karl Nygren, "Trust Logics and Their Horn Fragments: Formalizing Socio-Cognitive Aspects of Trust", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/01--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2014
Jon Hedström, Johan Vidlund, "Modellerande av förhållande mellan P/E-tal och nedgångar på OMXS30", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2014/08--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johan Jönsson, "Non-isotropic Cosmology in 1+3-formalism", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2014/07--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jonas Granholm, "Remarkable curves in the Euclidean plane", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2014/06--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Fredrik Gustafsson, "Stabila approximationer av ett illaställt Cauchy-problem för värmeledningsekvationen i flera lager", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2014/02--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Edvin Lindström, "Nivågrupperingens effekter på undervisningen av svenska gymnasieelever i matematiken: En litteraturstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2014/03--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Markus Falck, "Local Volatility Calibration on the Foreign Currency Option Market", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2014/04--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Edith Gustafsson, "Läroboksstyrd undervisning i matematik - en litteraturstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2014/02--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Hanna Svensson, "Radiella vikter i Rn och lokala dimensioner", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2014/03--SE, 2014.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 20 12:31:56 CET 2013