Göm menyn

Examensarbeten

The publication list is extracted from the DiVA - Academic Archive Online - publishing system. The extraction software is developed by Johan Wiklund.
Show/hide year headlines.
Show/hide links to additional information.
2019
Kim Björk, Amanda Engdahl, "På vilka sätt kan lärare hjälpa elever i matematiksvårigheter? En litteraturstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/11--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Sam Olsson, "Klassificeringsmodeller för transportproblemet", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2019/06--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Eric Felding, "Simuleringar av elliptiska kurvor för elliptisk kryptografi", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2019/02--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Adam Gustafsson, Karl Törnered, "Matematisk självkänsla: En metasyntes om hur begreppet används i forskningslitteratur", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/10--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Erik Jonsson, "Numerical Range of Square Matrices: A Study in Spectral Theory", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2019/03--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Wolf Byttner, "Classifying RGB Images with multi-colour Persistent Homology", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2019/01--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johnny Åberg, "Programmering i Ma1c: ett specialanpassat utbildningsmaterial för lösning av sannolikhetsproblem", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/09--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Daniel Erlandsson, "GeoGebra som vertyg för gymnasieelevers lärande av andragradsfunktioner: En litteraturöversikt", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/08--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johan Ottosson, "Analyzing arterial blood flow by simulation of bifurcation trees", Student thesis, LiTH-MAT-EX–2018/15, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Michael Bodin, "En studie av självinsikt i matematikkunskap: - med nybörjarstudenter vid Linköpings universitet", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/02--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Amanda Davidsson, Karin Danielsson, ""Varför ska man kunna det här?": En litteraturstudie om undervisningsmetoder i matematik på yrkesförberedande program", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/03--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Gustaf Ekström, Jakob Emanuelsson, "Gymnasieelevers matematiska svårigheter vid hantering och lösning av andragradsekvationer: En systematisk litteraturstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/05--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Tobias Bergman, "Läxa i matematik: Vad säger forskningen? Vilka faktorer påverkar effekten av läxa i matematik?", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/07--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Manfred Högström, Karl Milton, "Muntliga bedömningspraktiker i matematik: En litteraturstudie om möjligheter och utmaningar med muntliga bedömningspraktiker", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2019/01--SE, 2019.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2018
Miranda Frenell, Mathilda Widén, "Artikelplacering i lager: Simulering med Arena", Student thesis, LiTH-MAT-EX-2018/13-SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Daniel Sundin, "Scheduling of Electric Buses with Column Generation", Student thesis, LiTH-MA T-EX--2018/14--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Emil Gustafsson, "Simple cosmological models and their descriptions of the universe", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/11--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Martin Olsson, "Vortex Formation in Free Space", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/12--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Hanna Andersson, "Den flippade läxan: En systematisk litteraturstudie av läxor i det flippade matematikklassrummet", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/11--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Axel Tiger Norkvist, "The noncommutative torus as a minimal submanifold of the noncommutative 3-sphere", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/10--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Maria Miranda Navarro, "Comparative Study of Several Bases in Functional Analysis", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/09--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Axel Skyttner, "Multi-person Pose Estimation in Soccer Videos with Convolutional Neural Networks", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/07--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Lisa Andersen, Sandra Tebring, "Metakognitiva förmågors påverkan på elevers prestationer i matematisk problemlösning", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/7--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Rebecka Wahlström, "Elevers begreppsbilder av bråk: En litteraturstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/8--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Erik Jönsson, "Tug-of-war games of the p-Laplacian for analysts", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/05--SE, 2018.
KeywordsBiBTeXFulltext
Erik Sätterqvist, "Sequences of Functions: Different Notions of Convergence and How They Are Related", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/06--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Grayson Webb, "A Gaussian Mixture Model based Level Set Method for Volume Segmentation in Medical Images", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/08--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Elina Angelöv Petersson, "Programmering som en problemlösningsmetod i ämnet matematik inom gymnasieskolan", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/06--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Peter Johansson, Frans Öyan, "Digitala spel - rätt eller fel? Digitala spels påverkan på motivation och lärande i matematikklassrummet", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/04--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Albin Göransson, "Stability and accuracy for difference methods using asynchronous processors", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/03--SE, 2018.
KeywordsBiBTeXFulltext
Marianne Söderholm, "Stream Classification and Solubility of the Dispersion Equation for Piecewise Constant Vorticity", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/04--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Erik Bråmå, "Strain Energy of Bézier Surfaces", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/16--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Emma Lindgren, "Solving ill-posed problems with mollification and an application in biometrics", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/02-SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Ariyan Abdulla, Erik Andersson, "Heuristiska algoritmer för schemaläggning i real-tidssystem med hänsyn till data beroenden", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2018/01--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Bibifatemeh Vahab Zadeh Mousavi, "Begreppen förändring och förändringshastighet: En studie av svenska gymnasieelevers förståelse och kunskaper", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/03--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Charalampos Triantafillidis, "Komplexa tal: Några nedslag i matematikhistorien för att utveckla en matematikhistorisk integrerad undervisning.", Student thesis, LiU-LÄR-MG-A--2018/2--SE, 2018.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2017
Mari Ahlquist, "On Knots and DNA", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/17--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Victor Bergelin, "Human Activity Recognition and Behavioral Prediction using Wearable Sensors and Deep Learning", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/04--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jessika Boberg, "A comparison of sequencing formulations in a constraint generation procedure for avionics scheduling", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/18--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Grayson Webb, "Biorthogonal Polynomials", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/15--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Christoffer Holm, "A Noncommutative Catenoid", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/14--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Linda Lundin, "Lektionsplanering i matematik och hypotetiska utvecklingsbanor: En intervjustudie med gymnasielärare", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2017/07--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johan Persson, "Restricted Region Exact Designs", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/12--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Erik Landstedt, "Fractals and Billiard Orbits on Sierpinski Carpets", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/05--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Sofia Svensson, "Lokala dimensioner och radiella vikter i Rn", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/06--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Andreas Christensen, "Capacity estimates and Poincaré inequalities for the weighted bow-tie", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/07--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Mikael Böörs, Tobias Wängberg, "Classification by Decomposition: A Partitioning of the Space of 2X2 Symmetric Games", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/10--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Simon Jönsson, "Limiting Spectral Distribution and Capacity of MIMO Systems", Student thesis, LiTH-MAT-EX–2017/08–SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Oscar Äng, Alexander Trygg, "Planering av stränggjutningsproduktion: En heruistisk metod", Student thesis, , 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Anisa Susic, "Relevans och autenticitet av infärgade uppgifter: En fallstudie på hantverksprogrammet - frisör", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2017/02--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Simon Pettersson, "Elevers begreppsbilder av komplexa tal: En litteraturstudie av matematikdidaktisk forskning", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2017/05--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Anton Karlsson, "Population Models with Age and Space Structure", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/03--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jonas Olsson, "Solving a highly constrained multi-level container loading problem from practice", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2017/01--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Hugo Johansson, Hendric Kjellström, "GPS assisted stabilization and tracking for a camera system", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/08--SE, 2017.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2016
Karl Rönnby, "Monte Carlo Simulations for Chemical Systems", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/07--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jonas Granholm, "Some cyclic properties of graphs with local Ore-type conditions", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/04--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Axel Tiger Norkvist, "An investigation concerning the absolute convergence of Fourier series", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Olle Abrahamsson, "A Gröbner basis algorithm for fast encoding of Reed-Müller codes", Student thesis, LiTH-MAT-EX–2016/06–SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Emil Karlsson, "The unweighted mean estimator in a Growth Curve model", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/03--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Emelie Karlsson, Claes Arvidson, "Work Distribution for a Heterogeneous Library Staff: A Personnel Task Scheduling Problem", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2016/05--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Akdas Hossain, Emma Miléus, "Eye Movement Event Detection for Wearable Eye Trackers", Student thesis, LiTH-MAT-EX–2016/02–SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Therese Didriksson, "Öppna matematikuppgifter på gymnasiet: Studie baserad på en fallstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2016/02--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Märta Wessbo, "Att undervisa andraspråkselever i matematik. En litteraturstudie för matematiklärare.", Student thesis, LiTH-LÄR-MG-A--2016/02--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Yurong Zhu, "Large Deviations on Longest Runs", Student thesis, LiTH-MAT-INT-G--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Marcus Bennevall, "Cultivating Creativity in the Mathematics Classroom using Open-ended Tasks: A Systematic Review", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Maria Servitja Robert, "A First Study on Hidden Markov Models and one Application in Speech Recognition", Student thesis, LiTH-MAT-INT-B--2016/01--SE, 2016.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
2015
Peter Söderberg, "Lärstilar: Om deras betydelse för lärares planering och organisation av matematikundervisningen", Student thesis, LIU-LÄR-L-EX--16/07--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Johan Green, "Utomhuspedagogik - ett komplement till matematikundervisningen", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2015/05--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Måns Klingspor, "Hilbert Transform: Mathematical Theory and Applications to Signal processing", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/09--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Thomas Pettersson, "Analysis and implementation of the Smooth Discrete Element Method in AgX", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/07--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Jacob Ljunge, "Att använda undervisningsmetoden Flippat Klassrum: En interventionsstudie", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2015/01--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Andreas Lindblad, "Routing of traffic in an IP-network using combined routing patterns", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/06--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
David Larsson, "Algorithmic Construction of Fundamental Polygons for Certain Fuchsian Groups", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/05--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Per Bäck, "Bäcklund transformations for minimal surfaces", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/04--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Therese Didriksson, "Öppna och rika matematikuppgifter i skolundervisningen", Student thesis, LiU-LÄR-MA-A--2015/03--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext
Karl Nygren, "Trust Logics and Their Horn Fragments: Formalizing Socio-Cognitive Aspects of Trust", Student thesis, LiTH-MAT-EX--2015/01--SE, 2015.
AbstractKeywordsBiBTeXFulltext

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-20