Göm menyn

Välkommen till Optimeringslära

Att optimera är att finna bästa möjliga lösningen till ett problem. Optimeringslära är en matematisk vetenskap och bygger på matematiska modeller som definierar vad som är bra/dåligt och vad som är tillåtet/otillåtet. För att finna den bästa lösningen till en sådan modell används effektiva lösningsmetoder, baserade på matematiska algoritmer och effektiva datorimplementeringar. På detta sätt kan man lösa verkliga problem inom vitt skilda områden, såsom telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion mm.

 

Konferenser

SOAK 2017

Svenska operationsanalyskonferensen.

19-20 oktober 2017, Linköping

The 4th International Conference on Optimization Methods and Software

16-20 december 2017, Havanna, Kuba

 

Vetenskaplig tidskrift redigerad vid avdelningen

Optimization Methods and Software

Optimization Methods and SoftwareSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 29 14:51:13 CEST 2017