Göm menyn

Välkommen till Optimeringslära

Att optimera är att finna bästa möjliga lösningen till ett problem. Optimeringslära är en matematisk vetenskap och bygger på matematiska modeller som definierar vad som är bra/dåligt och vad som är tillåtet/otillåtet. För att finna den bästa lösningen till en sådan modell används effektiva lösningsmetoder, baserade på matematiska algoritmer och effektiva datorimplementeringar. På detta sätt kan man lösa verkliga problem inom vitt skilda områden, såsom telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion mm.

 

SOAK 2017

Svenska operationsanalysföreningen (SOAF) och Matematiska institutionen vid Linköpings universitet bjuder in till Svenska operationsanalyskonferensen i Linköping den 19-20 oktober 2017. Om du är intresserad av att bidra med en presentation så vill vi gärna ha din intresseanmälan.


Torsdag 17 augusti 2017, Pierre Flener, Uppsala universitet

SEMINARIUM I OPTIMERINGSLÄRA
Talare: Pierre Flener, Uppsala universitet
Titel: Auto-tabling for subproblem presolving in MiniZinc

Torsdag 24 augusti 2017, Serge Gratton, ENSEEIHT-IRIT, Toulouse, Frankrike

SEMINARIUM I OPTIMERINGSLÄRA
Talare: Serge Gratton, ENSEEIHT-IRIT, Toulouse, Frankrike
Titel: Truncated primal-dual iterative methods for large-scale nonlinear least squares

Torsdag 24 augusti 2017, Björn Morén, MAI

SEMINARIUM I OPTIMERINGSLÄRA
Talare: Björn Morén, MAI
Titel: Preventing Hot Spots in High Dose-Rate Brachytherapy

Torsdag 31 augusti 2017, Emil Karlsson, MAI

SEMINARIUM I OPTIMERINGSLÄRA
Talare: Emil Karlsson, MAI
Titel: Explicit modelling of multiple intervals in a constraint generation procedure for multiprocessor scheduling

 

Vetenskaplig tidskrift redigerad vid avdelningen

Optimization Methods and Software

Optimization Methods and SoftwareSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 15 14:19:41 CEST 2017