Göm menyn

Grundutbildning vid Optimeringslära

Optimeringslära är ett matematiskt ämne med stark koppling till verkliga tillämpningar. Tillämpningarna är tex inom produktion, logistik, ruttplanering, lokalisering, schemaläggning och finans.

Grundkurser

Optimeringslära undervisar årligen ett drygt 10-tal kurser för upp emot 1000 studenter vid Tekniska fakulteten, där de flesta av civilingenjörsutbildningarna och Matematisk-naturvetenskaplig utbildning läser minst en obligatorisk kurs i optimeringslära. Kurserna i optimeringslära innefattar modellering, matematisk teori och lösningsmetoder för olika optimeringsproblem inom främst linjär-, ickelinjär-, nätverks- och heltalsoptimering.

Fortsättningskurser

Optimeringslära ger också varje år ett antal påbyggnadskurser i optimering som innehåller bl.a. avancerad modellering, Lagrangerelaxation, subgradientsoptimering, kolumngenerering, dekompostionsmetoder, heuristiker, metaheuristiker. Det modelleringsspråk och den optimeringslösare som genomgående främst används är AMPL och CPLEX.

Grundutbildning vid MAI

Examensarbeten

Varje år handleder och examinerar optimeringslära ett 10-tal examensarbeten.

Examensarbete vid MAI

 


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 13:29:33 CET 2014