Göm menyn

Forskning vid Optimeringslära

Forskningen på Optimeringslära är i huvudsak inriktad på att ta fram nya modeller, nya metoder och ny teori för lösande av verkliga optimeringsproblem. Problemen kommer från industri och samhälle, och vi arbetar främst med problem som är alldeles för stora och svåra för att lösas med kända metoder och existerande programvara. Därför är metodutveckling en hörnsten i vår verksamhet, och vi har stor erfarenhet av att utveckla nya lösningsmetoder som är effektivare än tidigare kända metoder. Ofta är de anpassade till problemets speciella struktur. Vanligt förekommande strukturer som kan utnyttjas är underliggande nätverk, separabilitet genom relaxation (Lagrangerelaxation), sökning genom fixering (metaheuristiker) samt generering av nya möjligheter (kolumngenerering).

Att formulera en korrekt, relevant och lösbar matematisk modell av en komplicerad beslutssituation är vanligtvis långt ifrån trivialt, och kräver ofta en djupgående analys av den verkliga situationen. Även detta är forskning vi har stor och bred erfarenhet av. Gruppen har arbetat med problem inom ett stort antal tillämpningsområden, av vilka man kan nämna telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion mm.

 

Vetenskaplig tidskrift redigerad vid avdelningen

Optimization Methods and Software

Optimization Methods and SoftwareSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 15 14:19:41 CEST 2017