Göm menyn

Om Matematiska institutionen, MAI

På Matematiska institutionen finns ca 130 anställda - lärare/forskare, doktorander, administrativ och teknisk personal. Här bedrivs undervisning inom grundutbildningen på uppdrag av Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och ekonomi.

 


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 02 15:27:59 CET 2016