Göm menyn

Grundutbildning vid Matematik och tillämpad matematik

Matematik är en vetenskap som används både i teknikämnena och inom naturvetenskaperna, och har därför många tillämpningar och användningsområden. Exempel utanför akademin finns i IT-industrin, inom statistik-, bank- och försäkringsbranschen, vid diverse forskningsinstitut och hos konsultfirmor.

Grundkurser

Avdelningen Matematik och tillämpad matematik undervisar studenter vid Tekniska fakulteten, Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten. Studenter på de tekniska och matematisk-naturvetenskaplig utbildningarna samt lärarutbildningen i matematik inleder som regel sina studier med grundkurser i matematik.

Grundkurserna i matematik innefattar grundläggande kunskaper i linjär algebra, en- och flervariabelanalys, diskret matematik, samt geometri.

Fortsättningskurser

Våra fortsättningskurser innehåller bland annat mer avancerad matematisk analys, såsom funktionalanalys och komplex analys, Fourier- och waveletanalys, transformteori, samt kurser i ordinära  och partiella differentialekvationer. Även kurser i abstrakt algebra, grafteori, differentialgeometri  och relativitetsteori ges.

En sammanställning av obligatoriska och valbara kurser på MAI

Examensarbeten

För förslag på examensarbeten inom matematik, se sidorna för

Examensarbete vid MAI


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 28 16:45:15 CET 2014