Göm menyn

Grundutbildning vid Matematik och tillämpad matematik

Matematik är en vetenskap som används både i teknikämnena och inom naturvetenskaperna, och har därför många tillämpningar och användningsområden. Exempel utanför akademin finns i IT-industrin, inom statistik-, bank- och försäkringsbranschen, vid diverse forskningsinstitut och hos konsultfirmor.

Grundkurser

Avdelningen Matematik och tillämpad matematik undervisar studenter vid Tekniska fakulteten, Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten. Studenter på de tekniska och matematisk-naturvetenskaplig utbildningarna samt lärarutbildningen i matematik inleder som regel sina studier med grundkurser i matematik.

Grundkurserna i matematik innefattar grundläggande kunskaper i linjär algebra, en- och flervariabelanalys, diskret matematik, samt geometri.

Länk till lista över kurser på Matematik och tillämpad matematik

Fortsättningskurser

Våra fortsättningskurser innehåller bland annat mer avancerad matematisk analys, såsom funktionalanalys och komplex analys, Fourier- och waveletanalys, transformteori, samt kurser i ordinära  och partiella differentialekvationer. Även kurser i abstrakt algebra, grafteori, differentialgeometri  och relativitetsteori ges.

En sammanställning av obligatoriska och valbara kurser på MAI

Examensarbeten

För förslag på examensarbeten inom matematik, se sidorna för

Examensarbete vid MAI


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 27 13:16:42 CEST 2017