Göm menyn

Forskning vid Matematik och tillämpad matematik

Inom avdelningen Matematik och tillämpad matematik bedriver vi forskning och forskarutbildning i både ren och tillämpad matematik och allt däremellan. Några områden, som finns representerade inom avdelningen är:

Algebra:

gruppteori, gröbnerbaser, kommutativ algebra

Analys:

dynamiska system, partiella differentialekvationer, harmonisk analys, potentialteori, inversa problem, funktionalanalys

Diskret matematik:

grafteori, kodningsteori, kombinatorik

Geometri:

differentialgeometri, algebraisk geometri

Matematikdidaktik:

övergången från gymnasiets till högskolans matematik, matematiska modeller, tekniska hjälpmedel, det matematiska språket, proportionalitet i gymnasiematematiken, matematikföreläsningar, lärarutbildning i matematik

Matematikens historia:

1800-talets matematik

Matematisk fysik:

mekanik, relativitetsteori, symmetrier

Topologi:

allmän topologi, dimensionsteoriSidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 16 16:01:59 CET 2015