Göm menyn

Matematikdidaktik vid Matematiska institutionen

Verksamhet i ämnet matematikdidaktik finns vid MAI på avdelningen Matematik och tillämpad matematik inom grundutbildning och forskning. På grundutbildningsnivån ansvarar MAI för alla kurser i matematikdidaktik inom ämneslärarutbildningen i matematik. Forskning i matematikdidaktik bedrivs för närvarande av tre seniora forskare på institutionen.


Sidansvarig: jonas.bergman.arleback@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 30 11:09:03 CET 2017