Göm menyn

Grundutbildning vid Matematisk statistik

Matematisk statistik är ett ämne med tillämpningar inom många olika områden såsom läkemedelsindustrin, försäkringsbranschen, diverse forskningsinstitut och konsultfirmor.

Grundkurser

Matematisk statistik undervisar årligen ett 15-tal kurser för drygt 1000 studenter vid Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap, där de flesta av civilingenjörsutbildningarna och Matematisk-naturvetenskaplig utbildning samt lärarutbildningen läser minst en obligatorisk kurs i matematisk statistik. Kurserna i matematisk statistik innefattar grundläggande kunskaper i sannolikhetslära, matematisk modellering av slumpmässiga försök, samt statistisk teori och metodik.

Fortsättningskurser

Vi ger också fortsättningskurser som bland annat innehåller mer avancerad sannolikhetslära, grundläggande kunskaper om stokastiska processer, stokastiska modeller för finansmarknader, Markovkedjor och kömodeller, försöksplanering och biostatistik, multivariat statistik, Bayesianska nätverk, samt avancerad statistisk teori.

Grundutbildning vid MAI

Examensarbeten

Varje år handleds och examineras examensarbeten i matematisk statistik.

Examensarbete vid MAI


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 21 15:23:13 CET 2014