Göm menyn

Forskarutbildningskurser

Kurser ges vid våra avdelningar: Beräkningsmatematik, Matematik och tillämpad matematik, Matematisk statistik och Optimeringslära.

 

Vårterminen 2020

Matematik och tillämpad matematik

  • Operator Theory, 8 hp (examinator Evgeniy Lokharu)
  • Graph Theory, 8 hp (examinator Carl Johan Casselgren)

Matematisk statistik

Höstterminen 2019

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

 

 

 

 

Tidigare terminer

Vårterminen 2019

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Höstterminen 2018

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2018

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Höstterminen 2017

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2017

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

Höstterminen 2016

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2016

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

Höstterminen 2015

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

 

Kontaktinformation

Göran Forsling,
prefekt

Tomas Sjödin,
forskarstudierektor

Mathilda Kåhlin
forskarutbildningsadministratör

 

Läs mer om

 Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-11