Göm menyn

Doktorandkurser vid Matematiska institutionen

Kurser ges inom forskarutbildningsområdet Matematiska vetenskaper.

Höstterminen 2023

Matematik

Vårterminen 2023

Ingen information i nuläget.

 

 

Tidigare terminer

Vårterminen 2022

Matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Höstterminen 2021

Matematisk statistik

Vårterminen 2021

Optimeringslära

Höstterminen 2020

Matematik och tillämpad matematik

Vårterminen 2020

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Höstterminen 2019

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Vårterminen 2019

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Höstterminen 2018

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2018

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Höstterminen 2017

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2017

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

Höstterminen 2016

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2016

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

Höstterminen 2015

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

 

Kontaktinformation

Axel Hultman
forskarstudierektor

Lindha Nilsson
forskarutbildningsadministratör

 

Läs mer om

 Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-27